Tohlopinrannan kaavamuutos

Tohlopinrannan kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kommentoitavana

Tohloppijärven ranta-alueelle haetaan kaavamuutosta, jossa teollisuus- ja katualue muutetaan asuntoalueeksi. Yhdyskuntalautakunta on kuuluttanut nähtäville 3.-31.3.2016 asemakaavan nro 8525 (Epilänharju, Tohlopinranta 24-28)...