Alvari-aluerahan hakuaika alkaa

Alvari on vuorovaikutuskanava asukkaiden ja Tampereen kaupungin välillä. Sen kautta asukkaat saavat tietoa oman alueensa asioista ja pystyvät vaikuttamaan asuinympäristönsä ja palvelujen suunnitteluun. Kaupunki saa puolestaan asukkailta aluetta koskevaa tietoa asioiden valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Alvari-toiminta jakautuu neljään Alue-Alvariin: Etelä-, Kaakkois-, Koillis- ja Länsi-Alvariin. Alueensa asioista kiinnostuneet asukkaat voivat hakeutua mukaan alueellisiin työryhmiin, joiden toimikausi kestää kaksi vuotta. Keskikaupungilla ei ole omaa alueellista työryhmää, vaan keskustan asukkaat voivat ilmoittautua sähköpostilistalle. Tesoma kuuluu Länsi-Alvarin toiminta-alueeseen.

Alueelliset työryhmät saavat jaettavakseen vuosittain 5 000 euron suuruisen aluerahan. Länsi-Alvarin vuoden 2016 aluerahan hakuaika alkaa maanantaina 14.12.2015 ja jatkuu 17.1.2016 asti.

Aluerahaa voivat hakea läntisellä palvelualueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt erilaisiin maksuttomiin tapahtumiin, kaikille avoimeen toimintaan ja vaikkapa talkoisiin tai julkaisun tekoon (ei kalliisiin hankintoihin eikä esimerkiksi yhdistyksen normaalin toiminnan ylläpitoon).

Alueellinen työryhmä tekee hakuajan päätyttyä järjestettävässä kokouksessaan esityksen aluerahan jakamisesta, ja päätöksen tekee pormestari. Aluerahan käytöstä raportoidaan ohjeiden mukaisesti hankkeen päätyttyä.

Aluerahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy 14.12.2015 alkaen Alue-Alvareiden verkkosivulta osoitteesta http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/alvari.html. Hakulomakkeen yhteydessä on tarkemmat hakuohjeet.

Kommentointi suljettu.