Asukkaat valitsevat Tesoman kulttuurikummin

Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut on julistanut auki haun, jolla etsitään kulttuuriyhteisöä kaupunginosakummiksi Tesomalle. Alueellisen kulttuurikummin tehtävänä on toteuttaa monipuolista kulttuuritoimintaa tesomalaisille ja tesomalaisten kanssa vuoden 2017 aikana sekä rakentaa uudenlaista kaupunginosatyön mallia yhdessä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

Haku on suunnattu kulttuuriyhteisöille. Tesoman kulttuurikummiksi voivat hakea niin taidelaitokset, festivaalit, yhdistykset kuin kulttuurialan yritykset ja osuuskunnatkin. Ehdotus voi myös olla yhteishanke useamman toimijan kesken.

Kummiksi valitulle toimijalle myönnetään 7000 euroa toiminnan toteuttamiseen. Kulttuurikummin odotetaan tuottavan alueella kulttuuritoimintaa runsaasti ja monipuolisesti eri kohderyhmien kanssa tai niitä yhdistäen. Toiminnassa tulee ottaa huomioon erityisesti alueen lapsiperheet sekä ikäihmiset. Uudenlaiset kulttuuritoiminnan kokeilut katsotaan hakijalle eduksi. Kummi voi järjestää alueella erikokoisia avoimia yleisötilaisuuksia ja esityksiä, joiden lisäksi edellytetään kulttuuritoimintaa, johon asukkaat voivat itse osallistua aktiivisina tekijöinä.

Hakuaika päättyy 30.9.2016. Tesoman kulttuurikummi valitaan kaksivaiheisesti lokakuun aikana. Ensimmäisessä vaiheessa Tampereen kaupungin asiantuntijaraati arvioi, mitkä hakemuksista vastaavat hakuohjeessa mainittuihin kriteereihin. Tesoman asukkaista ja yhdistysten edustajista koostuva raati tekee lopullisen valinnan kriteerit täyttävien hakemusten joukosta.

Tesoman kulttuurikummi -hankkeen avulla pilotoidaan uudenlaista kaupunginosatyön järjestämistapaa. Ensimmäisen kummivuoden kokemusten perusteella toimintaa ulotetaan mahdollisesti myös muihin kaupunginosiin.

Tutustu tarkemmin kulttuurikummihakuun: http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/tesoman-kulttuurikummi.html.

Lisätietoja
Koordinaattori Jaakko Laurila
Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut
p. 050 523 2134
jaakko.laurila@tampere.fi

Kommentointi suljettu.