Elinkaarikorttelin suunnittelukilpailun voitti Kohtaaminen

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelukilpailu on ratkennut. Kilpailuun saatiin kaksi ehdotusta, joista voittajaksi nousi Kohtaaminen. Sen tekijöiksi osoittautuivat AVAIN Yhtiöt Oy ja T2H Yhtiöt Oy tytäryhtiöineen. Elinkaarikorttelin pääsuunnittelija on arkkitehti SAFA Janne Kangasvieri.

Kilpailuun saadut ehdotukset olivat yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa Tesomalla olleessa näyttelyssä sekä Oma Tesoma -hankkeen verkkosivuilla. Kohtaaminen oli paitsi tuomariston myös tesomalaisten suosikki.

Tuomariston mukaan voittaneen ehdotuksen parhaana antina pidettiin kehittämiskelpoista korttelin kokonaistoteutusta. Tuomaristo arvosti muun muassa ehdotuksen yhteisösenioriasuntoja, muistisairaiden omatoimisen ulkoilun aluetta sekä pihataloa, joka tuo korkeaan rakentamiseen vaihtelua ja lisää yhteisöllisyyttä. Tesomalaiset arvostivat puolestaan ehdotuksen yhteistiloja ja pihataloa ja toivoivat lisää läpitalonhuoneistoja sekä puustoa ja viheralueita. Asukkaiden mielipiteitä jakoi Kohtaminen-ehdotuksen julkisivu.

Tesoman elinkaarikorttelin tontinluovutuskilpailun tavoitteena on rakentaa Tesoman aluekeskusta vahvistava kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja viihtyisä korttelikokonaisuus, joka lisää alueen palvelutarjontaa ja asumisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Kilpailulla haettiin elinkaariasumisen ja yhteisöllisen asumisen toteutusmalleja ja ikäihmisille monenlaisia asumisvaihtoehtoja.

Elinkaarikorttelin suunnittelu jatkuu Kohtaaminen-ehdotuksen pohjalta. Korttelin tieltä puretaan Tesoman käytöstä poistettu terveysasema. Kilpailussa etsittiin myös esitystä Tesoman nykyisen kirjastorakennuksen tulevasta käytöstä. Terveysaseman ja kirjaston palvelut siirtyvät vuoden 2017 lopulla valmistuvaan uuteen Tesomantori-liikekeskukseen.

Tutustu tarkemmin tuomariston arviointiin Tesoman elinkaarikorttelikilpailun voittaneesta ehdotuksesta Tampereen kaupungin verkkosivuilla: Tesoman elinkaarikorttelin pohjaksi Kohtaaminen.

Kohtaaminen ulkonakyma

Kommentointi suljettu.