Hyvinvointikeskus

hyvinvointikeskus-syyskuu

Ajankohtaista

Hyvinvointia digitaalisista ratkaisuista -kilpailu 22.10.2015-15.1.2016

Tiedote: Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailu alkanut
Hyvinvointia digitaalisista ratkaisuista -kilpailun ohjelma

Hyvinvointikeskuksen kehittämisvaiheen kumppaniksi Mehiläinen-ryhmittymä (24.10.2016)

Hyvinvointipalveluallianssin sopimus allekirjoitettu 23.11.2016
Tiedote: Tesoman hyvinvointipalvelut toteutetaan ensimmäisenä Suomessa allianssimallilla (25.10.2017)

Materiaalit ja linkit

Tesoman hyvinvointikeskus Innokylässä

Maari Parkkinen, Demos Helsinki: Terveyden tulevaisuudet (esitys 22.10.2015)

Nina Mustikkamäki: Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailu (esitys 22.10.2015)

Mari Heikkilä: Tesoman hyvinvointikeskus (esitys 22.10.2015)

Työpajan 17.11.2015 tulokset

Katso video: Tampereen Tesomalla hyvinvointipalvelut toteutetaan allianssimallilla (23.10.2017)

 

Tesoman hyvinvointikeskuksen tavoite

Tulevaisuuden hyvinvointikeskuksen kehittämisprojekti liittyy Tampereen kaupungin palvelumallin uudistamiseen. Pilottiprojektissa luodaan toimintamalli, jossa kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan muihin hyvinvointipalveluihin. Tavoitteena on kehittää ratkaisu, joka yhdistää sote-uudistuksen jälkeenkin kunnan ja sote-alueen järjestämisvastuulle suunnitellut tehtävät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteena on luoda täysin uudentyyppistä tulosperusteisuuteen ja yksityisen ja julkisen tuotannon vahvaan kehittämiskumppanuuteen pohjautuvaa konseptia yhteiskunnallisesti merkittävän, pääasiassa julkisesti tuotetun palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi avoimessa vuorovaikutuksessa markkinoiden ja palvelunkäyttäjien kanssa.

Hyvinvointikeskuksen palvelut

Tesoman hyvinvointikeskus on Westerin liikekeskuksen yhteydessä. Saman katon alla on siis sekä kaupallisia että julkisia palveluja.

Westerin liike- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennus (Tesomankatu 4) avautui asiakkaille maalis-huhtikuussa 2018.

Tesoman hyvinvointikeskus palvelee koko alueen asukkaita, ei ainoastaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita.

Tesoman hyvinvointikeskukseen on keskitetty alueen julkisia palveluja: kirjasto, nuorisotilat, hammashoitola, lasten- ja äitiysneuvola sekä terveysasema. Keskuksessa on myös yhteisökahvila, missä järjestetään monipuolista tapahtumatoimintaa.

Hyvinvointikeskuksesta saa myös eri asiakasryhmille suunnattua sosiaali- ja hyvinvointineuvontaa ja -ohjausta. Talo toimii myös alueen kotihoidon tukikohtana.

Asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään myös vahvistamalla sähköisiä palveluja, neuvontapalveluja ja omahoidon mahdollisuuksia.

Palveluiden tuottamistapa

Hyvinvointikeskuksen asiakaskunnan tarpeita vastaavat palvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ratkaisut tuotetaan monituottajamallilla. Konsepti on luotu avoimessa yhteistyössä palvelunkäyttäjien, kaupungin oman tuotannon, yritysten ja yhdistysten kanssa.

Tuottajaverkostoon on tavoiteltu kaupungin hyvinvointipalvelujen omaa tuotantoa, yksityisiä ostopalvelutuottajia ja kaupungin avustusyhteisöjä. Lisäksi verkostoon kuuluu mm. liikunta-, sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottajia.

Palvelukokonaisuuden tuottajaksi valittiin hyvinvoinnin kehittämiseksi määriteltävien tulostavoitteiden suhteen tarkoituksenmukaisin ja parhain tuottajien ryhmittymä. Tällainen oli kaupungin oman tuotannon, yksityisten tuottajien ja yhdistysten muodostama tuottajien ryhmittymä, allianssi.

Tesoman hyvinvointiallianssin muodostavat Tampereen kaupunki, Mehiläinen ja Barona, jotka allekirjoittivat syksyllä 2016 allianssisopimuksen Tesoman hyvinvointipalveluista.

Allianssin toiminta käynnistyi sopimuksen solmimisen jälkeen noin vuoden kestoisella kehitysvaiheella. Sen aikana allianssikumppanit täsmensivät yhdessä allianssin tavoitteet ja tavoitekustannuksen sekä suunnittelivat palvelut ja päättivät, mitä palveluita kukin tekee ja miten. Päätökset tehtiin yhdessä, ja vastuu allianssin onnistumisesta on jaettu.

Kehitysvaiheen jälkeen alkoi toteutusvaihe. Hyvinvointikeskuksen palvelut avautuivat asiakkaille huhtikuussa 2018.

Tulosperusteisella hankinnalla sekä julkisen sektorin ja markkinaehtoisten toimijoiden yhteistyöllä voidaan osaltaan vauhdittaa palveluiden digitalisaatiota, kokeilukulttuurin omaksumista, kasvuyritysten markkinoille pääsyä ja edelläkävijämarkkinoiden syntymistä. Palveluiden vaikuttavuutta pyritään kehittämään Tesoman parhaita kokeiluja monistamalla.

Tulevaisuuden hyvinvointikeskuksen kehittämisprojekti liittyy Tampereen kaupungin palvelumallin uudistamiseen. Projekti on osa poikkihallinnollista Oma Tesoma -aluekehityshanketta, joka toteuttaa Tampereen kaupunkistrategiaa sekä kaupunkiseudun ja valtion kasvusopimusta. Tulevaisuuden hyvinvointikeskuksen kehittäminen kytkeytyy Elinkaariasumisen kortteli -pilottiin. Toteutusaika 2015-2018.

Teesiitaomasi_pysty_logo

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Tesoman hyvinvointikeskus (31.5.2018 asti)
Mari Heikkilä

Projektijohtaja (31.8.2017 asti)
Tanja Koivumäki

Projektipäällikkö, HANKI-hanke (31.12.2016 asti)
Marika Pakkanen