Hyvinvointikeskus

hyvinvointikeskus-syyskuu

Ajankohtaista

Hyvinvointia digitaalisista ratkaisuista -kilpailu 22.10.2015-15.1.2016

Tiedote: Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailu alkanut
Hyvinvointia digitaalisista ratkaisuista -kilpailun ohjelma

Hyvinvointikeskuksen kehittämisvaiheen kumppaniksi Mehiläinen-ryhmittymä (24.10.2016)

Hyvinvointipalveluallianssin sopimus allekirjoitettu 23.11.2016
Tiedote: Tesoman hyvinvointipalvelut toteutetaan ensimmäisenä Suomessa allianssimallilla (25.10.2017)

Materiaalit ja linkit

Tesoman hyvinvointikeskus Innokylässä

Maari Parkkinen, Demos Helsinki: Terveyden tulevaisuudet (esitys 22.10.2015)
Nina Mustikkamäki: Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailu (esitys 22.10.2015)
Mari Heikkilä: Tesoman hyvinvointikeskus (esitys 22.10.2015)

Työpajan 17.11.2015 tulokset

 

Tesoman hyvinvointikeskuksen tavoite

Tulevaisuuden hyvinvointikeskuksen kehittämisprojekti liittyy Tampereen kaupungin palvelumallin uudistamiseen. Pilottiprojektissa luodaan toimintamalli, jossa kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan muihin hyvinvointipalveluihin. Tavoitteena on kehittää ratkaisu, joka yhdistää sote-uudistuksen jälkeenkin kunnan ja sote-alueen järjestämisvastuulle suunnitellut tehtävät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteena on luoda täysin uudentyyppistä tulosperusteisuuteen ja yksityisen ja julkisen tuotannon vahvaan kehittämiskumppanuuteen pohjautuvaa konseptia yhteiskunnallisesti merkittävän, pääasiassa julkisesti tuotetun palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi avoimessa vuorovaikutuksessa markkinoiden ja palvelunkäyttäjien kanssa.

Hyvinvointikeskuksen konsepti luodaan avoimella yhteistyöllä

Tulevaisuuden hyvinvointikeskus toteutetaan Tesomalle rakennettavan liikekeskuksen yhteyteen. Ruokakesko Oy:n omistama Tesomantorin liikekeskus rakennetaan vuosien 2015–2018 aikana. Rakennus avautuu asiakkaille alkuvuodesta 2018.

Kaupallisten palveluiden lisäksi keskukseen sijoittuu useita julkisia palveluita, joita tällä hetkellä tuottaa kaupungin oma palvelutuotanto.

Julkisista palveluista liikekeskukseen siirtyy Tesomalla hajautettuina olevat terveydenhoidon, hammashoidon, lasten- ja äitiysneuvolan, nuorisopalvelujen sekä kirjaston palvelut. Lisäksi keskuksen palvelukokonaisuuteen lisätään uutena palveluna eri asiakasryhmille suunnattua sosiaali- ja hyvinvointineuvontaa ja -ohjausta.

Asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään myös vahvistamalla sähköisiä palveluja, neuvontapalveluja ja omahoidon mahdollisuuksia. Tulevaisuuden hyvinvointikeskuksen on tarkoitus palvella ja aktivoida alueen koko väestöä, ei ainoastaan sosiaali- ja terveysaseman asiakkaita.

Palveluiden tuottamistapa

Hyvinvointikeskuksen asiakaskunnan tarpeita vastaavat palvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ratkaisut tuotetaan monituottajamallilla. Konsepti luodaan avoimessa yhteistyössä palvelunkäyttäjien, kaupungin oman tuotannon, yritysten ja yhdistysten kanssa.

Tuottajaverkostoon tavoitellaan kaupungin hyvinvointipalvelujen omaa tuotantoa, yksityisiä ostopalvelutuottajia ja kaupungin avustusyhteisöjä. Lisäksi verkostoon kuuluu mm. liikunta-, sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottajia.

Palvelukokonaisuuden tuottajaksi valitaan hyvinvoinnin kehittämiseksi määriteltävien tulostavoitteiden suhteen tarkoituksenmukaisin ja parhain tuottajien ryhmittymä. Tällainen voisi olla kaupungin oman tuotannon, yksityisten tuottajien ja yhdistysten muodostama tuottajien ryhmittymä, allianssi.

Syksyllä 2016 Tampereen kaupunki, Mehiläinen ja Barona allekirjoittivat allianssisopimuksen Tesoman hyvinvointipalveluista.

Allianssin toiminta käynnistyi sopimuksen solmimisen jälkeen noin vuoden kestoisella kehitysvaiheella. Sen aikana allianssikumppanit täsmentävät yhdessä allianssin tavoitteet ja tavoitekustannuksen sekä suunnittelevat palvelut ja päättävät, mitä palveluita kukin tekee ja miten. Päätökset tehdään yhdessä, ja vastuu allianssin onnistumisesta on jaettu.

Tulosperusteisella hankinnalla sekä julkisen sektorin ja markkinaehtoisten toimijoiden yhteistyöllä voidaan osaltaan vauhdittaa palveluiden digitalisaatiota, kokeilukulttuurin omaksumista, kasvuyritysten markkinoille pääsyä ja edelläkävijämarkkinoiden syntymistä. Palveluiden vaikuttavuutta pyritään kehittämään Tesoman parhaita kokeiluja monistamalla.

Tulevaisuuden hyvinvointikeskuksen kehittämisprojekti liittyy Tampereen kaupungin palvelumallin uudistamiseen. Projekti on osa poikkihallinnollista Oma Tesoma -aluekehityshanketta, joka toteuttaa Tampereen kaupunkistrategiaa sekä kaupunkiseudun ja valtion kasvusopimusta. Tulevaisuuden hyvinvointikeskuksen kehittäminen kytkeytyy Elinkaariasumisen kortteli -pilottiin. Toteutusaika 2015-2017.

Teesiitaomasi_pysty_logo

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Tesoman hyvinvointikeskus
Mari Heikkilä
p. 040 160 4286
mari.heikkila(at)tampere.fi

Projektijohtaja (31.8.2017 asti)
Tanja Koivumäki
p. 040 800 7410
tanja.koivumaki(at)tampere.fi

Projektipäällikkö, HANKI-hanke (31.12.2016 asti)
Marika Pakkanen
p. 040 800 7335
marika.pakkanen(at)tampere.fi