Hyvinvointipalvelujen allianssimalli innovaatiokilpailun finalisteihin – peukuta voitto Tesomalle!

Tesomalle on tulossa hyvinvointikeskus, joka avaa ovet yleisölle alkuvuodesta 2018. Hyvinvointikeskus sijoittuu Tesomalla parhaillaan rakennettavana olevaan uuteen liikekeskukseen.

Tesoman hyvinvointikeskukseen tulee saman katon alle terveydenhoidon, suun terveydenhuollon, lasten- ja äitiysneuvolan, nuoriso- sekä kirjaston palvelut. Uutena palveluna tulossa on eri asiakasryhmille suunnattua sosiaali- ja hyvinvointineuvontaa ja -ohjausta sekä sähköisiä palveluja. Tarkoituksena on, että hyvinvointikeskus palvelee ja aktivoi alueen koko väestöä.

Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelut tullaan toteuttamaan aivan uudenlaisella tavalla. Sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan muihin hyvinvointipalveluihin. Suunnitelmissa on, että palvelut tuottaa Tampereen kaupungin, Mehiläinen-ryhmittymän (Mehiläinen Terveyspalvelut Oy) sekä kolmannen sektorin muodostama allianssi. Kehitysvaiheen aikana Tampereen kaupungin palveluntuottajat ja Mehiläinen-ryhmittymä sekä kolmas sektori yhdessä suunnittelevat ja kehittävät tulevaa yhteistä palvelutoimintaa.

Allianssin osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Tarkoituksena on tuottaa asukkaille hyvinvointia asetettujen tulos- ja vaikuttavuustavoitteiden ja tavoitebudjetin mukaisesti. Hyödyt ja riskit jaetaan allianssissa mukana olevien kumppanien kesken.

Ainutlaatuinen toimintamalli innokilpailun finalisteihin

Hyvinvointipalveluja ei ole Suomessa aikaisemmin tuotettu allianssimallilla tässä laajuudessa.

Tampereen kaupunki osallistui Hyvinvointipalvelujen tuottaminen allianssimenetelmällä -ratkaisulla Innokylän järjestämään innopalkintokilpailuun, missä haastettiin hyvinvointi- ja terveysalan toimijoita etsimään ja kuvaamaan hankkeissa, perustyössä ja innovatiivisissa hankinnoissa syntyneitä palveluintegraation ratkaisuja. Tampereen kilpailuesitys on edennyt kovatasoisessa kilpailussa finaaliin yhtenä kuudesta parhaasta ratkaisusta.

Käy tutustumassa Innokylän verkkosivuilla finalisteihin ja äänestä peukuttamalla suosikkiasi! Äänestysaika päättyy 15.11.2016 klo 16. Voittaja ratkeaa Innofoorumissa 28.11.2016.

Innokylä on Suomen Kuntaliiton, SOSTEn sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ylläpitämä ympäristö terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille, ammattilaisille ja muille toimijoille kehittämistyön tueksi.

Kommentointi suljettu.