Kaavahankkeet

EHYT

Materiaalit ja linkit

Täydennettävät korttelialueet, viher- ja virkistysalueet, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Rakennukset ja liikenneyhteydet, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Jalankulkuvyöhyke, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Tesomajärven koulun alueen vaihtoehtotarkastelut, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Suunnitelmaraportti, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Vastineraportti, Tesoman EHYT-yleissuunnitelma 24.11.2014

Tesoman rautatiekortteli

EHYT-yleissuunnitelma

Yleissuunnitelman tarkoituksena on tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Tesomalla. Hanke painottaa asumisen täydennysrakentamista, mutta samalla selvitetään myös alueiden käyttötarkoitusten muutoksen tarpeita. Yleissuunnitelmassa esitetystä täydennysrakentamisesta pääosa on uusia asuinrakennuksia. Arvioitu uusien asukkaiden määrä on n. 4450.

Tarkempia korttelisuunnitelmia on laadittu Tesomajärven ympäristöön, keskustaan, Tesomankadulle, Virontörmänkadun, Käräjätörmän sekä Kohmankaaren alueille, rautatien ja Kokkolankadun väliselle alueelle sekä jää- ja uimahallin pohjoispuolelle.

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutos

Tesomankadun, Tesoman valtatien ja rata-alueen väliselle alueelle valmistellaan asemakaavamuutosta asuinkerrostalojen, päivittäistavarakaupan ja lähijunaseisakkeen mahdollistamiseksi Tesoman yleissuunnitelman pohjalta. Asemakaavatyö ajoittuu vuosille 2014-2015.

Alueella sijaitsee 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja ja osittain vajaakäytössä olevia liike- ja varastorakennuksia. Kaavamuutosta hakee Pirkanmaan Osuuskauppa, joka omistaa korttelista yhden kiinteistön sekä muiden tonttien vuokraoikeudet. Toinen alueen maanomistaja on kaupunki. Hakijan tavoitteena on toteuttaa kortteliin liike- ja asuinrakentamisen kokonaisuus, jossa on noin 4 000 kerrosneliömetriä päivittäistavarakaupalle oheisliiketiloineen. Asumiselle tavoitellaan noin 14 000 kerrosneliömetrin laajuutta.

Muutoksen tarkemmat tiedot löytyvät oheisesta kuulutuksen kautta nähtävillä olleesta aineistosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kesäkuussa 2014.

Keskustakorttelin asemakaava / Nykyisen kirjaston ja terveysaseman tontti

Kirjaston ja terveysaseman tontti on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön siten, että se tukee Tesoman aluekeskuksen muodostumista. Tavoitteena on rakentaa palveluasumiskeskus, siihen liittyvää liiketilaa, senioriasumista sekä muuta asumista. Kaavamuutos mahdollistaa asukasmäärän lisääntymisen noin 450-500 asukkaalla.

Tontilla sijaitsee nykyisin Tesoman terveysasema ja kirjastorakennus, jossa toimii myös nuorisotilat. Nämä palvelut on suunniteltu siirrettäväksi Tesomantori-liikekeskukseen (nuorisotilat Tesoman koululle). Kaava ollut vireillä jo vuodesta 2009. Aikaisemmat luonnokset ovat perustuneet kaikkien rakennusten purkamiseen mutta uusi kaavaluonnos on tarkoitus laatia kirjastorakennus säilyttäen. Viitesuunnittelu on käynnissä, ja kaavaluonnoksen tavoitteena on valmistua syksyllä 2014. Tesoman liikekeskuksen aikataulu vaikuttaa hankkeeseen. Todennäköisesti kohdetta päästään toteuttamaan aikaisintaan 2017.

Abloyn alue

Tohloppijärven etelärannan teollisuusaluetta rautatien varressa muutetaan asuinkerrostaloalueeksi. Asemakaavamuutos on tarkoitus laatia vuonna 2014.

Taimiston alue I

Taimiston alueelle Ikuriin kaavoitetaan kerros- ja pientaloasuntoja Tesoman yleissuunnitelman pohjalta. Asemakaavamuutos on vuoden 2015 asemakaavoitusohjelmassa.

Myllypuro Kolmenkulma II

Kolmenkulman toimitila- ja teollisuusalue. Asemakaavaa valmistellaan liike- ja toimisto-rakentamisen mahdollistamiseksi ja tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa palveluhuoltoasema VT 3:n läheisyyteen. Alueen asemakaavoja on laadittu vaiheittain vuodesta 2009 lähtien. Kolmenkulman alueen asemakaavoitus perustuu Myllypuron osayleiskaavaan. Asemakaavamuutoksen valmistuminen on ajoitettu asemakaavoitusohjelmassa vuoteen 2014.

Tesomankuja 6:n asemakaavamuutos

Nykyisen Tesoman päiväkodin paikalle on tavoitteena kaavoittaa asumista. Asemakaavamuutoksen valmistuminen on ajoitettu asemakaavoitusohjelmassa vuoteen 2015.

Haukiluoma I

Myllypuronkadun varrelle Tyvikadun ja Lintuviidankadun väliselle alueelle suunnitellaan viheryhteyden säilyttävät pientalokorttelit Haukiluoman yleissuunnitelman pohjalta. Asemakaavamuutos on tarkoitus laatia vuoden 2014 aikana.

Haukiluoma II

Alueelle kaavoitetaan pääasiassa kerrostaloasuntoja Haukiluoman yleissuunnitelman pohjalta. Asemakaavamuutokset ovat vuoden 2015 asemakaavoitusohjelmassa.