Käräjätörmän arkkitehtuurikilpailussa kaksi voittajaa

Käräjätörmän alueen uudistamiseen tähtäävän arkkitehtuurikilpailun voittajat julkistettiin maanantaina 3.4.2017 Kylä kaupungissa -seminaarin yhteydessä. Kilpailussa myönnettiin ensimmäinen palkinto kahdelle kilpailijalle. Voittajiksi osoittautuivat nimimerkillä ”Punos” kilpailuun osallistunut Uki Arkkitehdit Oy sekä nimimerkillä ”Sydän” osallistunut Optiplan Oy. Käräjätörmän alueen suunnittelua jatketaan näihin kahteen ehdotukseen pohjautuen.

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -kilpailulla haettiin ideoita Tohlopissa sijaitsevan Käräjätörmän pohjoisosan täydennysrakentamiselle, minkä lisäksi sen tarkoituksena oli uudistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden asumista laajemminkin.

Kilpailualue koostui kahdesta osasta. Alueen länsiosaan, jossa toimii Kotipirtti ry, suunniteltiin sekä tehostettua palveluasumista että monipuolisesti muuta asumista yhdistelevä korttelikokonaisuus, jossa jokaisella on viihtyisää ja turvallista asua iästä, varallisuudesta, etnisestä alkuperästä tai diagnooseista riippumatta. Alueen itä- ja eteläosiin haettiin täydennysrakentamisen ratkaisuja ideatasolla.

Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna, mihin valittiin mukaan neljä työryhmää mukaan pyrkineistä 23 ehdokkaasta. Mukaan valittujen työryhmien kilpailuehdotukset jätettiin nimettöminä, ja tekijät paljastuivat vasta voittajien valinnan jälkeen.

Kaikki neljä kilpailuehdotusta olivat nähtävillä mm. ARA:n verkkosivuilla ja näyttelyssä Tesomalla Kotipirtillä. Ehdotuksia pääsi kommentoimaan, ja palkintolautakunta otti näin saadun palautteen huomioon voittajaa valitessaan.

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -arkkitehtuurikilpailun järjestivät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Tampereen kaupunki, Kotipirtti ry ja Tampereen Vuokratalosäätiö sr. Kilpailu oli osa ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman (Ikä-Aske) hankekokonaisuutta.

Punos

Kilpailussa jaetun ensimmäisen palkinnon saaneen Punos-ehdotuksen toteuttivat arkkitehdit Sasu Alasentie, Ulla Passoja, Juho Tastula ja Janne Karjalainen oululaisesta Uki Arkkitehdit Oy:stä.

Punos-ehdotuksen vahvuutena olivat asumisen uudet ja innovatiiviset ratkaisut, erityisesti muistisairaiden asumisen osalta. Myös monisukupolvisuuden ja yhteisöllisyyden tavoitteet täyttyivät työssä erittäin hyvin. Kaupunkirakenteen osalta palkintolautakunta piti ehdotusta kiinnostavana ja idearikkaana, mutta myös toteutuksen kannalta haastavana, joten työ ei sovellu sellaisenaan koko alueen asemakaavoituksen lähtökohdaksi.

Punos-ehdotus. Öinen ilmakuva.

Punos-ehdotus. Öinen ilmakuva.

Sydän

Myös toinen kilpailun ykkössijalle päässyt ehdotus oli pääosin  oululaista käsialaa. Sydän-ehdotuksen tekijät ovat Jaakko Kallio-Koski, Marttiina Vierimaa ja Kai Ruuhonen Optiplan Oy:n Oulun toimipisteestä.

Ehdotuksen Sydän vahvuutena oli kaupunkirakenteellinen ratkaisu, jota palkintolautakunta piti kilpailun onnistuneimpana. Sen katsottiin soveltuvan parhaiten alueen kaavoituksen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun lähtökohdaksi. Sisällöllisesti ja ikääntyneiden asumisratkaisujen osalta ehdotus oli ammattitaitoisesti toteutettu, mutta se ei kuitenkaan tarjonnut erityisen innovatiivisia ratkaisuja.

Sydän-ehdotus. Ilmakuva.

Sydän-ehdotus. Ilmakuva.

Voittajatyöt jatkosuunnittelun pohjana

Käräjätörmän kehittäminen jatkuu alueen pohjoisosan asemakaavojen uudistamisella. Palkintolautakunta suosittelee, että molempien voittajaehdotusten parhaita puolia hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa. Töitä arvioidessa tutkittiin myös mahdollisuutta yhdistää näiden kahden ehdotuksen parhaiten onnistuneet osiot. Tämän todettiin olevan toteutettavissa.

Kilpailun tarkoituksena oli uudistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden asumista, sekä kehittää elinkaariasumista, eri ikäisten kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Lähtökohdaksi kustannustehokkuuden rinnalle tulee ottaa ikääntyneiden asukkaiden turvallinen, elämyksellinen ja kodikas asuminen sekä turvallinen asuinympäristö, joka mahdollistaa kohtaamiset ja aktiivisen elämän. Kilpailun järjestäjät uskovat, että tällä kilpailulla on vaikutusta ikääntyneiden ja muistisairaiden asumisen vaihtoehtojen kehittämiseen.

Lisätietoja
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Kilpailusihteeri, arkkitehti
Kaisu Kammonen
029 525 0890
kaisu.kammonen@ara.fi

 

Kommentointi suljettu.