Käräjätörmän yhteisökylän suunnittelukilpailu käynnistyy

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA järjestää yhteistyössä Kotipirtti ry:n, Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n ja Tampereen kaupungin kanssa Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän suunnittelukilpailun. Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna, johon mukaan kutsutaan neljä suunnitteluryhmää. Suunnitteluryhmissä tulee olla osaamista arkkitehtisuunnittelusta sekä sosiaalipuolelta ikäihmisten asumisen alalta.

Kilpailualue sijaitsee Tampereen Tohlopin kaupunginosassa. Alueen länsiosassa sijaitsee Kotipirtti ry:n palvelutalo. Kotipirtti ry:n on tarkoitus laajentaa ja monipuolistaa toimintaansa alueella. Tavoitteena on yhteisöllinen palvelukortteli, johon sijoittuu mm. ryhmäkoti muistisairaille. Lisäksi alueelle tulee monipuolisesti muuta yhteisöllistä asumista eri-ikäisille asukkaille. Palvelukorttelin on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

Alueella sijaitsee myös Tampereen Vuokratalosäätiön kerrostaloja, joista osa puretaan noin kymmenen vuoden aikajänteellä. Kilpailutehtävään kuuluu alueen kehittämisen ja täydennysrakentamisen ideointi. Tavoitteena on muodostaa alueesta elävä ja yhteisöllinen pieni kaupunkikylä, jossa iästä, varallisuudesta, alkuperästä tai diagnooseista riippumatta jokaisella on hyvä olla ja turvallista asua.

Kaikille kilpailuun valituille suunnitteluryhmille maksetaan hyväksytyn kilpailuehdotuksen toimittamisesta 20.000 euron palkkio. Kotipirtti ry:n tavoitteena on tehdä jatkosuunnittelusta toimeksianto voittajaehdotuksen tekijöiden kanssa. Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n jatkosuunnittelutarpeet tarkentuvat myöhemmin.

Kilpailun hankintailmoitus on nähtävillä julkisten hankintojen ilmoittamiskanava Hilmassa osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-019892.

Osallistumishakemukset tulee jättää 2.9.2016 mennessä.

Varsinainen kilpailuaika on alustavasti 21.9.–19.12.2016.

Lisätietoja
Arkkitehti Kaisu Kammonen
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
kaisu.kammonen@ara.fi

Kommentointi suljettu.