Koklaamo

eu-logot-netti
Koklaamotyoskentelya

Ajankohtaista

Koklaamon oma verkkosivusto avattu 20.3.2017:
www.koklaamo.fi

Syksyllä 2016 teemana liikunnallisten perheiden arjen haasteet

Tammikuussa 2017 käynnistyy liikenneturvallisuuden Koklaamo

Koklaamo – ratkaisuja arjen haasteisiin

Koklaamo on kohtaamispaikka, joka tuo yhteen kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt etsimään ratkaisuja asukkaiden arjen ja uudistuvan kaupunkiympäristön haasteisiin. Uusia ideoita syntyy, kun erilaiset ihmiset kohtaavat!

Nopeasti käytännön kokeiluihin

Koklaamossa yritykset ja yhteisöt tarttuvat kaupunkilaisten haasteisiin, luovat ratkaisuehdotuksia ja kokeilevat niitä yhdessä käyttäjien kanssa. Koklaamossa ideoita ei suunnitella loputtomiin vaan jo ensimmäisiä ajatuksia kokeillaan käytännössä. Kokeilut toteutetaan Tesomalla, minkä jälkeen idean kehittäjä voi viedä hyväksi havaitsemansa ratkaisut muuallekin.

Koklaamon runkona toimii neljä työpajaa, joissa yritysten ja yhteisöjen ideoita jalostetaan valmiiksi konsepteiksi asukkaiden, kaupungin ja eri alan asiantuntijoiden avulla.

Kolmessa ensimmäisessä työpajassa esillä olevaa haastetta tarkastellaan eri näkökulmista ja ideoidaan siihen ratkaisuja, minkä jälkeen ratkaisuja kokeillaan käytännössä. Näin ratkaisuehdotuksiin saadaan heti alusta alkaen käyttäjien kokemukset ja samalla testataan, onko kokeiltavana olevalle palvelulle tai tuotteelle kysyntää.

Neljännessä työpajassa ratkaisuehdotukset hiotaan valmiiksi ja mietitään yhdessä, millaisia polkuja konseptien jatkokehittämiseen ja niiden toteuttamiseen on löydettävissä.

koklaamo-prosessi2

Koklaamo lyhyesti

 • Koklaamossa yritykset, yhteisöt ja yksilöt tarttuvat kaupunkilaisten haasteisiin, luovat niihin ratkaisuideoita ja kokeilevat ratkaisuja yhdessä käyttäjien kanssa tavoitteenaan valmis tuote- tai palvelukonsepti.
 • Ideoita kehitetään neljässä, Lean Service Creation -menetelmää (www.leanservicecreation.com/) hyödyntävässä työpajassa. Työpajojen lisäksi ideoita kokeillaan käytännössä. Kokeilujakso kestää 1-3 viikkoa.
 • Koklaamossa ratkaisuja kehitetään yhdessä:
  • yritykset ja yhteisöt tuovat Koklaamoon idea-aihioita ja kehittävät niitä Koklaamo-yhteisön tuella
  • kaupunkilaiset nostavat esiin ratkaistavia haasteita sekä kokeilevat ratkaisuehdotuksia käytännössä
  • alan asiantuntijat sparraavat ratkaisujen jalostamisessa
  • Koklaamo-tiimi tukee ideoiden kehittämistä ja mahdollistaa kokeilujen toteuttamisen.
 • Koklaamo on tarkoitettu uudistumishaluisille yrityksille, yhdistyksille ja yksilöille, joilla on intoa kehittää yhdessä, koko joukon älyä hyödyntäen uudenlaisia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin.
 • Koklaamo on osallistujille maksuton.

Mitä Koklaamo tarjoaa yrittäjälle?

 • Tukea idean jalostamiseen valmiiksi konseptiksi.
 • Apua idean kokeilemiseen aidossa ympäristössä Tesomalla.
 • Mahdollisuuden tunnustella onko idealle kysyntää.
 • Asiantuntijoiden sparrauksen.
 • Näkyvyyttä potentiaalisten asiakkaiden silmissä.
 • Vertaistukea muilta samanhenkisiltä osallistujilta.
 • Evästyksen viedä konseptia eteenpäin.

Mitä Koklaamoon tulevalta odotetaan?

 • Mielenkiintoista ideaa tai ajatusta, jota haluaa kehittää ja kokeilla.
 • Innostusta miettiä asioita uudelta kantilta.
 • Ennakkoluulotonta kokeilunhalua.
 • Sitoutumista Koklaamon työpajoihin ja kokeiluvaiheeseen.
 • Halua tulla osaksi Koklaamo-yhteisöä ja kiinnostusta tukea muiden osallistujien ideoiden kehittämistä.
 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Lilli-Nora Siikasmaa
lilli-nora.siikasmaa(at)tampere.fi
p. 040 658 7593

Projektikoordinaattori
Johanna Kurela
johanna.kurela(at)tampere.fi
p. 040 139 1539