Kutsu markkinavuoropuheluun: Tesoman hyvinvointikeskus

Tesoman hyvinvointikeskuksen kehittämistyö jatkuu kolmannella työpajalla. Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia kehittämään uudenlaista palvelumallia Tesoman alueen hyvinvointipalveluiden järjestämiseksi. Tämän työpajan tavoitteena on konkretisoida vaikuttavuusperusteisia tavoitteita yhdessä palveluntuottajien kanssa. Työpaja järjestetään tiistaina 17.11.2015 klo 13-15.30 Finlaysonin alueella Media 54:ssä olevassa TalentSpacen tiloissa (Satakunnankatu 18 A, Tampere).

Alustavasti Tesoman hyvinvointikeskuksen hankintaan on suunniteltu sovellettavan allianssi- tai muuta vahvaan kehittämiskumppanuuteen pohjautuvaa sopimusmallia. Ryhmittymään osallistuvat kumppanit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, ja hankinnan riskit ja hyödyt jaetaan toimijoiden kesken. Kaupungin oma tuotanto on yksi toteuttajaosapuoli. Tampereen kaupunki on erityisen kiinnostunut palveluntuottajien näkemyksistä liittyen palvelutuotannon järjestämisen vaihtoehtoihin ja kumppanuusmallin muodostamisen periaatteisiin sekä keskuksen palvelukokonaisuuden ja vaikuttavuustavoitteiden määrittelyyn.

Kahdessa aiemmassa avoimessa markkinavuoropuhelussa on kartoitettu mm. hyvinvointikeskuksen mahdollista palvelutarjontaa sekä yhteistyön ja kumppanuuden mahdollisuuksia.

Tesoman hyvinvointikeskus toteutetaan vuosien 2015-2017 aikana rakennettavan liikekeskuksen yhteyteen. Kaupallisten palvelujen lisäksi keskukseen sijoittuu useita julkisia palveluja, mm. tällä hetkellä hajautettuna toimivat terveydenhoidon, hammashoidon, lasten- ja äitiysneuvolan sekä kirjaston palvelut. Lisäksi keskuksen palvelukokonaisuuteen on suunniteltu lisättävän uusina palveluina hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten sosiaali- ja hyvinvointineuvontaa ja -ohjausta, muita arjessa selviytymistä tukevia matalan kynnyksen palveluita sekä täysin uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja palvelutuotannon ja omahoidon palveluiden kehittämisen tueksi.

Kutsumme yritykset, järjestöt ja kaikki asiasta kiinnostuneet avoimeen markkinavuoropuheluun. Tilaisuudessa käsiteltävä materiaali on saatavissa sähköisesti tilaisuuden jälkeen Innokylästä. Hakukenttään ”Tesoman hyvinvointikeskus”.

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinavuoropuhelusta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 12.11. mennessä: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/10786/lomake.html.

Kommentointi suljettu.