Kutsu viidenteen markkinavuoropuheluun 16.2.2016

Tesoman hyvinvointikeskuksen kehittämistyö jatkuu viidennellä työpajalla. Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia kehittämään uudenlaista palvelumallia Tesoman alueen hyvinvointipalveluiden järjestämiseksi. Työpajan sisältönä on kaupallinen malli. Alustavasti hankintaan on suunniteltu sovellettavan allianssi- tai muuta vahvaan kehittämiskumppanuuteen pohjautuvaa sopimusmallia. Ryhmittymään osallistuvat kumppanit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja hankinnan riskit ja hyödyt jaetaan toimijoiden kesken. Kaupungin oma tuotanto on yksi toteuttajaosapuoli.

Kutsumme yritykset, järjestöt ja kaikki asiasta kiinnostuneet avoimeen markkinavuoropuheluun. Tilaisuudessa käsiteltävä materiaali on saatavissa sähköisesti tilaisuuden jälkeen www.innokyla.fi.

Aika: tiistai 16.2.2016 klo 13-16
Paikka: TalentSpace, Media 54, 1. krs, Finlayson, Satakunnankatu 18 A, 33100 Tampere

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinavuoropuhelusta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa.

Tesoman hyvinvointikeskus toteutetaan vuosien 2015-2017 aikana rakennettavan liikekeskuksen yhteyteen. Kaupallisten palvelujen lisäksi keskukseen sijoittuu useita julkisia palveluja mm. tällä hetkellä hajautettuna toimivat terveydenhoidon, hammashoidon, lasten- ja äitiysneuvolan sekä kirjaston palvelut. Lisäksi keskuksen palvelukokonaisuuteen on suunniteltu lisättävän uusina palveluina hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten sosiaali- ja hyvinvointineuvontaa ja -ohjausta, muita arjessa selviytymistä tukevia matalan kynnyksen palveluita sekä täysin uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja palvelutuotannon ja omahoidon palveluiden kehittämisen tueksi.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 12.2.2016 mennessä sähköisesti https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/11270/lomake.html.
Ilmoittautumisen yhteydessä kartoitamme kiinnostustanne tavata tilaaja ennen hankinnan käynnistämistä.

Kommentointi suljettu.