Kysely Tesomankallion, Tesomankulman ja Tesomanrannan asukkaille

Korttelisuunnitelma tehdään kuvassa sinisellä rajatulle alueelle.

Korttelisuunnitelma tehdään kuvassa sinisellä rajatulle alueelle.

Tesomajärven kaupunginosassa on käynnissä korttelisuunnitelman laatiminen. Korttelin nro 3815 suunnittelutyö on käynnistynyt keväällä 2016 korttelin asunto-osakeyhtiöiden (Tesomankallio, Tesomankulma ja Tesomanranta) ja kiinteistöosakeyhtiö Tesomankeskuksen aloitteesta.

Korttelisuunnitelmassa arvioidaan alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja mietitään samalla pihojen viihtyisyyttä, yhteistiloja, kulkureittien toimivuutta ja pysäköintijärjestelyjä.

Kortteliin kuuluvien taloyhtiöiden asukkaat ovat saaneet maanantaina 23.1.2017 kotiinsa kyselyn, missä kerätään asukkaiden kokemuksia suunnittelutyön pohjaksi. Aiemmin on jo järjestetty kolme korttelisuunnitelmaan liittyvää työpajaa, joissa asunto-osakeyhtiöitä ovat edustaneet hallituksen jäsen tai jäsenet sekä isännöitsijät.

Mikäli korttelisuunnittelussa löytyy toimiva ratkaisu täydennysrakentamiselle ja muille järjestelyille, taloyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiö Tesomankeskus voivat päättää asemakaavan muutoshakemuksen tekemisestä. Täydennysrakentaminen on mahdollista vasta asemakaavamuutoksen jälkeen.

Täydennysrakentamisen kautta taloyhtiöiden on mahdollista saada varoja esim. hissien rakentamiseen tai muuhun kiinteistön kohentamiseen. Myös vastikkeen jakautuminen nykyistä suuremmalle asukasmäärälle voi osaltaan tukea asunto-osakeyhtiön taloutta.

Lisätietoja
Tampereen kaupunkisuunnittelu
Kaavoitusarkkitehti Raija Mikkola
raija.mikkola@tampere.fi
p. 040 806 3019

Kommentointi suljettu.