Lähiökehittämisen oppimateriaali

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto

Hankkeen tavoitteena on tuottaa helppolukuista ja visuaalisesti houkuttelevaa informaatiota lähiöasuinalueiden asuinympäristöjen parantamisen ja rakennusten energiatehokkaan korjaamisen tueksi.

Julkaisun kohderyhmänä ovat suunnittelijoiden lisäksi kuntapäättäjät, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, isännöitsijät ja asukasaktivistit. Julkaisun keskeisiä teemoja ovat teknisen korjaustarpeen tunnistaminen ja korjausmahdollisuudet, energiatehokkuus korjausrakentamisessa, kerrostalojen ulko-oleskelualuiden kehittäminen, asuintilojen esteettömyys, asumisen laatu, asuntojen muuntojoustavuus ja muutossuunnittelu, täydennys- ja lisärakentaminen, rakennusten osapurkaminen ja elementtien kierrätys, lähipalvelut sekä yhteisölliset tilat. Oppimateriaalin julkaisuformaattia kehitetään hankkeen aikana. Tuloksena voi olla perinteinen painettu julkaisu, internetiin syötetyt konseptikortit tai muu, mahdollisimman laaja-alainen tiedonvälityskanava.

Lisätietoja

Harri Hagan
Tampereen teknillinen yliopisto
p. 050 511 0784
harri.hagan(at)tut.fi