Medaia

medaiaMedaia-hankkeen verkkosivut

Medaia-hankkeen loppuraportti: MEDAIA – Experimenting Open Innovation in the Media Field

Medaia – median avoimet innovaatioalustat -hanke

Medaia-hankkeen tarkoituksena on uudenlaista liiketoimintaa synnyttävien media-alan avointen innovaatioalustojen kehittäminen ja verkostoiminen toisiinsa.

Hankkeessa luodaan innovaatioiden yhteiskehittämisen uusia toimintatapoja Tampereella ja Helsingissä sekä pilotoidaan kansallista, erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtäävää yhteiskehittelyä yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä.

Hanke on samalla kaupunkikehittämisen pilotti, jossa luodaan yhteisiä malleja ja menetelmiä 6Aika-ohjelman kaupunkiseutujen käyttöön.

Hankepartnerit ovat Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja Metropolia, ja yrityskumppani Yle.

Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2015-30.9.2017.

Medaia-hankkeen tavoitteet

Medaia-hankkeella oli kolme tavoitetta:

1: Media-alan avoimen innovaatiotoiminnan toimintamallien kehittäminen.

Tavoitteena on Helsingin ja Tampereen vahvuuksia yhdistäen luoda valmiudet kansainvälisille markkinoille tähtäävien uudenlaisten media-alan tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittelyyn yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä. Tavoitteena on vahvistaa media-alan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöverkostoa ja kehittää valtakunnallisesti sovellettavissa olevia toimintamalleja innovaatiotoiminnalle.

2: Mediapoliksen innovaatioalustan valmiustason nostaminen kansainvälistymisen, uuden liiketoiminnan ja aineetonta arvoa luovan yhteiskunnallisen toiminnan lisäämiseksi.

Tavoitteena on rakentaa yhteiskehittämiseen perustuva pilotointi-, kokeilu ja demonstraatioympäristö, jonka toiminnassa syntyy, kuten Mediapoliksen palvelurakenteessa kuvataan ”uusia tarinoita” eli uusia konsepteja, tekniikoita ja palveluja yhteistuotannoilla. Tavoitteena on myös synnyttää monialaista innovaatiotoimintaa kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi yhteistyössä Tampereen kaupungin Oma Tesoma -hankekokonaisuuteen kuuluvan 6Aika Avoimet innovaatioalustat -hankkeen kanssa.

3: Tavoitteena on kehittää ja tiivistää media-alan yhteistä, kansainvälisille markkinoille tähtäävää ja kestävää kaupunkikehitystä tukevaa innovaatiotoimintaa pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen mediapiloteissa tavoitteena on rakentaa siltoja tunnistettujen innovaatioalustojen välille ja jakaa hyväksi havaittuja käytäntöjä konkreettisella tavalla. Tavoitteena on myös synnyttää monialaista innovaatiotoimintaa kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi yhteistyössä Helsingin kaupungin toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
Leena Mäkelä
leena.makela(at)tamk.fi