Millainen olisi onnellinen lähiökortteli Tesomalla?

Tesoman keskustaan rakennetaan uusi, monimuotoisen asumisen ja palvelut yhteen kokoava kortteli. Keskiviikkona 24.2.2015 klo 17.30-19.30 on Tesoman koulun ruokalassa (Kohmankaari 11) tilaisuus, mihin tesomalaiset kutsutaan mukaan ideoimaan onnellista lähiökorttelia.

Illan aikana suunnitellaan korttelia, hahmotellaan korttelin elämää ja määritellään, millaista toimintaa ja asumista uusien asumisratkaisujen kortteli voisi tarjota. Samalla pohditaan Tesoman kirjaston uusiokäyttöä.

Tilaisuus on kaikille uudenlaisista asumisratkaisuista kiinnostuneille avoin. Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 19.2.2016 mennessä osoitteessa: http://bit.ly/omatesoma1.

Suunnittelu etenee useassa vaiheessa

Onnellista lähiökorttelia suunnitellaan erilaisten toimijoiden kanssa useissa tilaisuuksissa.

Galleria Nottbeckissa oli 10.2.2016 työpaja, minne oli kutsuttu mukaan erilaisia uudenlaisista asumisratkaisuista kiinnostuneita tahoja. Tilaisuuteen osallistui 29 eri sidosryhmien edustajaa.

Illan aikana mietittiin, millaiset tulevaisuuden asumisratkaisut tukisivat yhteisöllisen asumisen syntymistä Tesoman keskustaan. Esiin nousi erityisesti viisi ajatusta:

  • Yhteisöllisyyttä yli sukupolvien. Toivottiin eri-ikäisille ihmisille yhteistä tekemistä.
  • Omaehtoista yhteisöllisyyttä. Yhteisen tekemisen tulisi perustua vapaaehtoisuuteen ja osallistua voisi monella eri tavalla.
  • Naapureista turvaverkko. Muualta muuttaneet voivat saada naapureista itselleen uuden arjen turvaverkon.
  • Yhteisöllinen toiminta muokkautuu ajan myötä. Tilallisten ratkaisujen pitää joustaa siten, että ne eivät rajoita toimintaa.
  • Yhteiskäyttö. Toivottiin erilaisia yhteiskäyttöön soveltuvia asioita kuten tiloja ja autoja.

Tutustu tarkemmin työpajan koosteeseen: Onnellinen lähiökortteli -työpaja 10.2.2016.

Kommentointi suljettu.