Muutosmallit

TTY/Arkkitehtuurin laitos/Hanna Achrén/Julkisen huoneen sijaintikaavio. Hanna Achrénin työn keskiössä on ajatus vyöhykkeestä, jonka käyttötarkoitusta asukas voi muuttaa tarpeensa ja halunsa mukaan yksityisemmästä julkiseksi, esim. makuuhuoneesta asukkaan oman firman toimistoksi tai vaikka hierojan työhuoneeksi, jos asukas on ammatiltaan hieroja. Kuva näyttää, minkälaisia toimintoja tuolla vyöhykkeellä voisi olla.

TTY/Arkkitehtuurin laitos/Hanna Achrén/Julkisen huoneen sijaintikaavio. Hanna Achrénin työn keskiössä on ajatus vyöhykkeestä, jonka käyttötarkoitusta asukas voi muuttaa tarpeensa ja halunsa mukaan yksityisemmästä julkiseksi, esim. makuuhuoneesta asukkaan oman firman toimistoksi tai vaikka hierojan työhuoneeksi, jos asukas on ammatiltaan hieroja. Kuva näyttää, minkälaisia toimintoja tuolla vyöhykkeellä voisi olla.

Materiaalit ja linkit

Tapio Kaasalaisen ja Satu Haahkan artikkeli ”Homogenous homes of Finland: ’standard’ flats in non-standardized blocks”

Tapio Kaasalaisen diplomityö ”Ikääntyvät asukkaat ja asunnot – vaiheittaiset esteettömyysparannukset lähiökerrostaloissa”

Hanna Achrénin diplomityö ”Asunnon julkinen huone – joustavuutta lähiöasumiseen”

Muutosmallit  Lähiökerrostalojen ja asuntojen muutossuunnittelun mallit

Muutosmallit-hankkeen tavoitteena on kehittää asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun ja -tutkimuksen keinoin malleja seuraaviin Asuinalueiden kehittämisohjelmaan hakeneille kaupungeille yhteisiin haasteisiin:

1) esteettömyyttä tukeva lähiöasuntojen muutossuunnittelu ja

2) sosiaalisesti ja toiminnallisesti sekoittunutta asumista tukeva lähiötalojen muutossuunnittelu.

Konkreettisena tavoitteena on kerätä laaja tietokanta Asuinalueiden kehittämisohjelmassa mukana olevien lähiöiden asunto- ja korttelirakenteesta sekä kehittää tämän avulla asuntojen ja kerrostalojen muutosten malleja, joita voidaan jatkossa soveltaa näissä ja muissakin lähiöissä.

Ylätason tavoitteena on tunnistaa mahdollinen yhteys asuntokannan ominaisuuksien ja segregaation välillä. Osatutkimuksen 1. tavoitteena on tuottaa konkreettisia suunnitteluesimerkkejä siitä, miten asuntojen esteettömyyttä voidaan eri tasoisin toimenpitein parantaa Asuinalueiden kehittämisohjelmaan valittujen lähiöiden tyypillisissä kerrostaloissa. Osatutkimuksen 2. tavoitteena on tutkia sosiaalisesti ja toiminnallisesti sekoittuneen asumisen mahdollistavaa muutossuunnittelua olemassa olevissa kerrostaloissa perheasumisen, monikulttuurisuuden ja yhteistilojen näkökulmista.

Hankkeen toteutus päättyi vuoden 2014 lopussa.

Yhteystiedot

Satu Huuhka
Tampereen teknillinen yliopisto
p. 050 300 9263
satu.huuhka(at)tut.fi