Neljäs avoin markkinavuoropuhelu hyvinvointikeskuksesta

Tesoman hyvinvointikeskuksen kehittämistyö jatkuu neljännellä työpajalla. Tilaisuus on Tampereen keskusvirastotalon valtuustosalissa (Aleksis Kiven katu 14-16 C, 5. krs) tiistaina 15.12.2015 klo 14-17. Tampereen kaupunki kutsuu työpajaan palveluntuottajia ja muita asiasta kiinnostuneita kehittämään uudenlaista palvelumallia Tesoman alueen hyvinvointipalvelujen järjestämiseksi. Työpajan sisältönä ovat allianssimallin periaatteet, hyvinvointikeskuksen palvelut ja allianssin osapuolet, organisaatio ja johtaminen sekä kaupallisen mallin periaatteet.

Alustavasti hankintaan on suunniteltu sovellettavan allianssi- tai muuta vahvaan kehittämiskumppanuuteen pohjautuvaa sopimusmallia. Ryhmittymään osallistuvat kumppanit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, ja hankinnan riskit ja hyödyt jaetaan toimijoiden kesken. Kaupungin oma tuotanto on yksi toteuttajaosapuoli.

Ennakkoilmoittautuminen 11.12.2015 mennessä osoitteessa: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/11026/lomake.html.

Tilaisuudessa käsiteltävä materiaali on saatavissa sähköisesti tilaisuuden jälkeen Innokylässä, www.innokyla.fi.

Hyvinvointikeskuksen kolmessa aiemmassa avoimessa markkinavuoropuhelussa on kartoitettu hyvinvointikeskuksen mahdollista palvelutarjontaa, yhteistyön ja kumppanuuden mahdollisuuksia sekä konkretisoitu yhdessä palveluntuottajien kanssa vaikuttavuusperusteisia tavoitteita.

Tesoman hyvinvointikeskus toteutetaan vuosien 2015–2017 aikana rakennettavan Tesomantori-liikekeskuksen yhteyteen. Kaupallisten palvelujen lisäksi keskukseen sijoittuu useita julkisia palveluja mm. tällä hetkellä hajautettuna toimivat terveydenhoidon, hammashoidon, lasten- ja äitiysneuvolan sekä kirjaston palvelut. Lisäksi keskuksen palvelukokonaisuuteen on suunniteltu lisättävän uusina palveluina hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten sosiaali- ja hyvinvointineuvontaa ja -ohjausta, muita arjessa selviytymistä tukevia matalan kynnyksen palveluita sekä täysin uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja palvelutuotannon ja omahoidon palveluiden kehittämisen tueksi.

Kommentointi suljettu.