Oma Budjetti

Materiaalit ja linkit

Oma Budjetti (TaY)

 Osallistava budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten osallistuva budjetointi sopii asuinalueen kehittämiseen ja asukaslähtöiseen suunnitteluun asukkaiden sekä kaupunkisuunnittelun kannalta. Siinä tuotetaan lisäksi tietoa siitä, miten osallistuva budjetointi soveltuu asukasdemokratian ja alueperustaisen päätöksenteon kehittämiseen paikallisen hallinnan kokonaisuudessa.

Hankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat: miten osallistuvan budjetoinnin menetelmää voidaan soveltaa ja kehittää alueperustaisen päätöksenteon ja asukaslähtöisen suunnittelun käyttöön sekä millaisin kriteerein osallistuvan budjetoinnin menetelmää voidaan arvioida?

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti Oma Tesoma -hankkeessa vuoden 2014 aikana toteutettavaa osallistuvan budjetoinnin pilottia – sen toteutusta, kokemuksia ja vaikutuksia. Tutkimus tukee Oma Tesoma -hankkeen tavoitetta kehittää uudenlaisia, Tesomalla ja Tampereella laajemminkin sovellettavia kansalaisosallistumisen ja asukaslähtöisen suunnittelun käytäntöjä sekä edistää kehitystyöstä saatavien kokemusten kansallista levittämistä.

Hanketta toteutetaan vuoden 2016 kevääseen.

Yhteystiedot

Professori Liisa Häikiö,
Tampereen yliopisto
p. 040 541 4787
liisa.haikio(at)uta.fi

Tutkija Pauliina Lehtonen
p. 050 318 5937
pauliina.lehtonen(at)uta.fi