Oma Paja

Materiaalit ja linkit

Oma Paja, Nuoret ja sosiaaliset innovaatiot

Oma Paja -tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä aiemmin käynnistyneen Oma Verkko -hankkeen kanssa. Aiemmassa hankkeessa nuoret innostuivat lumipallo-ryhmissä spontaanisti ideoimaan Tesomalle nuorisokahvilaa ja moottoripajaa, jotka vastaisivat nuorten kaipaamaan työ-, koulutus- ja harrastustoimintaan. Oma Paja -hankkeen tavoitteena on tarttua tähän, ja toimintatutkimuksen keinoin edistää nuorten itse suunnitteleman työpajan ja kahvilan toteuttamista.

Hanke tukee nuorten omaehtoista osallistumista ja sosiaalisten innovaatioiden luomista. Konkreettisena tavoitteena on, että hankkeen aikana toteutetaan pilotti työpajasta tai kahvilasta, ja että hankkeen päättyessä molemmista on olemassa realistinen toteutussuunnitelma ja tarvittavat yhteiskumppanit ovat sitoutuneet niiden toteuttamiseen. Samalla hankkeessa tarkastellaan sitä, miten nuorten omaehtoinen osallistuminen työhön, koulutukseen ja harrastuksiin tähtäävän toiminnan kehittämisessä ja palvelusuunnittelussa toteutuu sekä sitä, millaisia palvelu- ja toimintaratkaisuja on tästä lähtökohdasta mielekästä/ mahdollista tavoitella. Niin kahvilassa kuin moottoripajassakin on alustavasti ajatuksena liudentaa koulutuksen, työelämän ja harrastusten sekä ohjatun ja omaehtoisen toiminnan välistä rajapintaa.

Yhteystiedot

Professori Liisa Häikiö,
Tampereen yliopisto
p. 040 541 4787
liisa.haikio(at)uta.fi

Tutkija Yrjö Kallinen
yrjo.kallinen(at)uta.fi