Oma Verkko

Nuorten osallisuus -raportin kansi

Materiaalit ja linkit

Tay, OMAryhmä
Uusi arki

Nuorten osallisuus & tulevaisuuden palvelut -raportti (2015)

Oma Verkko, Tesoman nuorten osallisuutta vahvistava toimintamalli

Tutkimuksella tunnistetaan yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavat ja sitä heikentävät tekijät tesomalaisten nuorten elämässä sekä tehdään suunnitelma paikallisesta nuorten osallisuutta vahvistavasta palvelumallista.

Tutkimus tehdään yhteistyössä nuorten ja alueella nuorten kanssa työskentelevien kanssa. Nuoret osallistuvat hankkeeseen ryhmähaastatteluja ja vertaisverkostoja hyödyntävän lumipallo-menetelmän myötä sekä yksilöhaastatteluin. Alueella toimivien palveluiden tuottajien ja viranomaisten näkemyksiä kartoitetaan ryhmähaastatteluin, joiden teemojen muodostamisessa hyödynnetään nuorten näkemyksiä.

Hankkeessa järjestetään myös alueellinen työpaja, joka organisoidaan tulevaisuusverstaana yhteistyössä alueen toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Työpajan tuotoksista tehdään posterinäyttely. Näitä kaikkia materiaaleja hyödynnetään paikallisen nuorten osallisuutta vahvistavan palvelumallin kehittämisessä.

Tavoitteena on luoda suunnitelma nuorten osallisuutta vahvistavasta, asuinalueella toimivasta poikkihallinnollisesta, monituottajuuteen ja kumppanuuteen pohjautuvasta palvelumallista.

Paikallinen nuorten osallisuutta vahvistava palvelumalli kehittää nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä työelämään, koulutukseen ja harrastuksiin osallistumista ottaen lähtökohdaksi nuorten oma elämä ja elinympäristö. Nuorten osallisuutta vahvistava palvelumallin suunnitelma yhdistää erilaisia ja eri tahojen tarjoamia palveluja, joissa hyödynnetään nuorten keskinäistä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksen muotoja. Tästä syystä erityistä huomiota asuinalueella toteutuvan osallisuuden rinnalla kiinnitetään verkkovuorovaikutukseen ja virtuaaliseen osallistumiseen. Tulevaisuuden palvelumallissa verkkovuorovaikutus tukee asuinalueella toteutuvaa asumista, työelämään ja koulutukseen valmentautumista sekä yhteiskunnallista osallistumista.

Yhteystiedot

Professori Liisa Häikiö,
Tampereen yliopisto
p. 040 541 4787
liisa.haikio(at)uta.fi

Tutkija Karita Snellman
karita.snellman(at)uta.fi

Tutkija Jarkko Bamberg
jarkko.bamberg(at)uta.fi