ReCiDi-hanke

Kerrostalon pihaa

Reframing City Districts -hankkeessa eli ReCiDi-hankkeessa (Tekes, 1.1.2016–31.5.2017) tutkittiin kaupunginosan muutosta ja sen dynamiikkaa. Tavoitteena oli tukea eri toimijoiden osallistumista muutosprosessiin sekä tarkastella kaupungin roolia tämän muutoksen ohjaajana. Hanke jäsentyi kahteen työpakettiin, joissa tutkittiin Tampereen Tesomaa ja Turun Linnanfälttiä.

Tutkimuskysymyksiä olivat:
• Kuinka syntyy asuinalueen ja eri toimijoiden hedelmällinen vuorovaikutus?
• Mitä uusia rooleja eri osalliset voivat saada kaupunginosan muutoksessa?
• Miten a) alueisiin kytkeytyviä potentiaaleja ja b) asumispreferenssejä voisi paremmin tukea ja hyödyntää alueiden kehittämisessä? Kuinka tämä jäsentyy niin nykyisten kuin tulevien asukkaiden näkökulmasta?

Mediapolis ja asukaslähtöisyys aluekehittämisen näkökulmina

Tesomalla tarkasteltiin täydennysrakennettavan ja kehitettävän alueen muutosta: kuinka saada aikaan positiivinen muutoskierre, joka perustuisi osallisten ja alueen vahvuuksiin. Työpaketissa keskityttiin erityisesti Tesoman läheisyydessä sijaitsevan Mediapoliksen ja kaupunginosan vuorovaikutukseen. Kuinka sen tuottama potentiaali konkretisoituu asukkaille ja kansalaisille? Toinen potentiaali, jolle kaupunginosan muutos voi rakentua, on kestävä, asukkaiden ja alueen tarpeisiin vastaava täydennysrakentaminen.

Hankkeen toisen työpaketin tavoitteena oli tunnistaa toiminnallisia niin asuntoon, rakennustyyppiin kuin laajemmin asuinalueeseen kytkeytyviä asumispreferenssejä ja niiden yhteyksiä erilaisiin elämäntyyleihin ja asukassegmentteihin. Asumisen houkuttelevuutta määrittää koko kaupunginosan vetovoima, ja tätä dynamiikkaa tutkittiin kahden tapauksen kautta.

Tietoa asuinalueen kehittämisen tueksi

Asukkaiden preferensseistä ja kokemuksista kerättiin tietoa fokusryhmähaastatteluilla. Kaupunkien kestävän kasvun ja täydennysrakentamisen tueksi kaivataan lisää konsepteja, jotka ovat houkuttelevia nykyisten ja tulevien asukkaiden näkökulmasta. ReCiDi-hanke tuotti uutta tietoa ja ideoita tämän kehityksen tueksi kahden erilaisen tapauksen lähtökohdista käsin.
Lähtökohtana oli läheinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Hankkeeseen osallistuivat Tampereen kaupunki, Yle, B&M Architects, VTS, YH Kodit Oy ja Turun kaupunki.

Tuloksia hyödynnetään etsittäessä eri osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja käyttäjä- ja paikkalähtöiseen kaupunginosan kehittämiseen siten, että vahvistetaan alueella olevaa identiteettiä ja yhteisöä, kestäviä täydennysrakentamiskonsepteja ja niiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä alueellista vetovoimaa media-alalla.

Yhteystiedot

Tampereen yliopiston tutkimusryhmä

Yliopistonlehtori Markus Laine
p. 050 318 6807
markus.laine@uta.fi

Tutkija Helena Leino
helena.leino@uta.fi

Tutkija Jenni Kuoppa
jenni.kuoppa@uta.fi

Turun yliopiston tutkimusryhmä

Sampo Ruoppila

Risto Haverinen

Niina Nieminen