SEULI

Materiaalit ja linkit

ymparisto.fi

Segregaation ehkäiseminen ja alueen elinvoiman lisääminen uudistavan aluekehittämisen avulla (SEULI)

SEULI-hankkeessa tutkittiin, miten uudistavalla aluekehittämisellä voidaan ehkäistä segregaatiota ja lisätä alueen elinvoimaa.

Kirjallisuudesta löytyy paljon esimerkkejä siitä, kuinka aluekehittämisen ja täydennysrakentamisen keinoin voidaan lisätä hyvinvointia ja ehkäistä alueellista eriytymistä. SEULI-hankkeessa paneuduttiin erityisesti eri aluekehittämistoimenpiteiden vaikutuksiin liittyviin tiedollisiin puutteisiin ja selvitettiin mm. ekonometristen ja tilastollisten menetelmien avulla uudistavien aluekehittämistoimenpiteiden vaikutuksia asuinalueiden kehityskulkuun.

Erityisenä kiinnostuksen kohteena analyyseissa oli toimenpiteiden vaikutus alueen arvokehitykseen ja arvokehityksen yhteys segregaatioon ja elinvoimaisuuteen.

Toteutettavien analyysien pohjalta annettiin kehityssuosituksia erityisesti tapaustutkimuskohteen, Tampereen Tesoman, kehitystä silmällä pitäen, mutta tulokset ja kehitettävät analyysit ovat laajalti sovellettavissa koko Suomen mittakaavassa ja myös kansainvälisesti.

Tutkimusaineistoa kerättiin Suomen suurimmista kaupungeista ja kansainvälisistä kohteista. Oleellisena tutkimusaineistona hankkeessa hyödynnettiin erilaisia tilastotietoja, kuten olemassa olevassa asuntokannassa tehtyjä asuntokauppoja ja asuntojen arvon muutoksia. Tapaustutkimuskohteesta kerättiin aineistoa myös kyselyjen avulla.

Yhteystiedot

Antti Kurvinen, DI, KTK
Tampereen teknillinen yliopisto
p. 040 4436 4070
antti.kurvinen(at)tut.fi

Jaakko Vihola, DI
p. 040 198 1886
jaakko.vihola(at)tut.fi