Tehdään Tesomaa! -viikon kooste ilmestynyt

Tesoman visio on hahmottunut. Tehdään Tesomaa! -tapahtumassa 17.-20.8.2015 noin kolmesataa yritysten ja yhteisöjen edustajaa sekä asukasta kävi kertomassa ideansa, ajatuksensa ja mielipiteensä Tesoman tulevaisuudesta.

Yritysten tulevaisuudenkuvassa Tesoma on moderni ja yhteisöllisesti älykäs kasvava lännen yrityskeidas. Asukkaat ja yhteisöt puolestaan näkevät tulevaisuuden Tesoman eloisana ja aktiivisena lähiönä palvelujen ja luonnon keskellä.

Vision lisäksi päivillä mietittiin teemoja ja konkreettisia tapoja, millä tulevaisuudenkuva saavutetaan. Keskeisiksi teemoiksi nousivat yhdessä tekeminen, moderni lähiöuudistus, liikunta ja hyvinvointi sekä elinvoimaisuus. Konkreettisiksi toimiksi ideoitiin lukuisia kokeiluja.

Päivien työpajatoiminnasta vastannut Ideascout Oy on kerännyt ideoinnin tulokset Tehdään Tesomaa! -koosteeksi.

2 vastausta to “Tehdään Tesomaa! -viikon kooste ilmestynyt

 • Pasim
  6 vuotta ago

  Kysymyksiä ’Tehdään Tesomaa’ koosteesta

  Pyytäisin selvennystä sinänsä mainioon koosteeseen, jotta sen osaisi laittaa oikeaan perspektiiviin. Voi olla, että asia olisi selvinnyt tilaisuuksissa paikan päällä, mutta en valitettavasti ole näihin ehtinyt.

  1) Keihäänkärjet – onko nämä kaupungin jo hyväksymiä kokonaisuuksia, joiden alle kaupunkilaisilta on nyt pyydetty palautetta ja ideoita näisä tilaisuuksissa? Vai syntyivätkö nämä keihäänkärjet ko tilaisuuksien aikana tai sen jälkeen Ideascoutin muovaamina , ja ne eivät ole vielä kaupungin organisaatiossa omaksuttu ja hyväksytty?

  2) Keihäänkärki ”Moderni lähiöuudistus”:

  Tämä kuulostaa hyvältä ja konkreettiselta hankkeelta, joka vaatii myös rahaa kaupungilta. Koosteessa ei kuitenkaan yllättäen ollut tälle hankkeelle yhtään kokeilua, jota varmuudella viedään eteenpäin. Keihäänkärjen kuvauksessa mainitaan ”uudistus sisältää mm. väylien kuten teiden ja polkujen kohentamista sekä kaupunkitilaan liittyviä muutoksia”. Tällaista Tesomalla varmasti kaivataan, joten ihmettelen eikö tilaisuuksissa keksitty todella yhtään konkreettista parannuskohdetta rakennettuun ympäristöön em. kuvauksen mukaisesti? Vai ymmärsinkö keihäänkärjen merkityksen väärin?

  Jos tämä keihäänkärki on jo mukana kaupungin suunnitelmissa, onko kaupungilla olemassa jokin (kommentoitavaksi) julkaistavissa oleva suunnitelma tai lista tulevista parannuskohteista?

  Kiitos!

  • Johanna
   6 vuotta ago

   Kiitokset erittäin hyvistä kysymyksistä!

   1) Tehdään Tesomaa -koosteen aineisto syntyi neljän päivän aikana noin 300 paikalla käyneen yrittäjän, asukkaan ja yhdistyksen edustajan voimin. Siten keihäänkärjet ja visio ovat tämän joukon muodostama tahtotila Tesoman tulevaisuuden suunnasta. Ideascoutin rooli oli kirkastaa useiden työpajojen ja vapaamuotoisen osallistumisen tuottama aineisto koosteessa olevaan muotoon. Keihäänkärjet eivät siis ole kaupungin luoma näkemys alueen tulevaisuudesta, eikä niitä ole muodostettu kaupunkia varten, vaan keihäänkärkien tarkoituksena on ”haastaa” alueen toimijat toimimaan yhdessä näiden teemojen ympärille. Oma Tesoma -kokonaisuuden alle kuuluvassa 6Aika -hankkeessa tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea yritysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä juurikin näissä keihäänkärjissä.

   2) Ymmärsit täysin oikein keihäänkärjen merkityksen ja kuten mainitsin, niin neljän päivän prosessi käynnistyi ”tyhjästä paperista”, jolloin paino päivien työskentelyssä oli yhteisen vision ja keihäänkärkien tunnistuksessa. Siten pilottien määrä ja niiden laatu jäi keihäänkärkien välillä hieman epätasapainoiseksi. Tavoitteena onkin, että tulevina vuosina näiden teemojen alle syntyy uusia pilotteja. Tämä onkin asia, joka on Tesoman 6Aika -hankkeen ytimessä. Siinä tavoitteena on luoda Tesomalle toimintamalli, joka mahdollistaa yrityksille uusien sekä kehitteillä olevien tuotteiden ja palveluiden testaamisen aidossa kaupunkiympäristössä, mahdollisesti yhdessä tuotteen tai palvelun loppukäyttäjien kanssa. Nämä keihäänkärjet antavat osviittaa siihen, millaisissa teemoissa Tesomalla tätä teemaa halutaan viedä eteenpäin.