Terveyden itsearviointimenetelmä vei voiton ideakilpailussa

Tampereen kaupungin järjestämän Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -kilpailun organisaatiosarjan voittajaksi valittiin Klinik Finland Oy:n verkkopalvelu, jossa voi hyödyntää itsearviointimenetelmää terveytensä arvioinnissa. Palvelu auttaa käyttäjää tunnistamaan erilaisia oireita ja ohjaa sopivimman terveydenhuollon ammattilaisen luo. Se saattaa jopa mullistaa lähitulevaisuudessa kaupunkien terveysneuvonnan.

Klinik Finland Oy:n Hannu Nissinen ja Petteri Hirvonen juhlivat kakkukahvilla organisaatiosarjassa saatua ykkössijaa. Kuva: Susanna Lyly.

Klinik Finland Oy:n Hannu Nissinen ja Petteri Hirvonen juhlivat kakkukahvilla organisaatiosarjassa saatua ykkössijaa. Kuva: Susanna Lyly.

– Itsearviointimenetelmä toimii niin, että asiakkaat merkitsevät klikkaamalla helppokäyttöiseen verkkopalveluun kärsimänsä vaivat. Oli kyse sitten omahoitoa vaativasta polvikivusta tai kiireellistä lääkärikäyntiä vaativasta korkeasta kuumeesta, palvelu tarjoaa luotettavaa lääketieteellistä tietoa vaivasta, omahoito-ohjeita ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle, Klinik Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Nissinen kertoo.

Asiakkaat säästyvät puhelimessa jonottamiselta, kun he arvioivat ensin itse vaivansa verkkopalvelussa ja saavat yhteyden hoitohenkilökuntaan verkon välityksellä. Itsearviointimenetelmä helpottaa kaupunkilaisten asiointia terveyspalveluissa, nopeuttaa oikeanlaiseen hoitoon ohjaamista ja karsii turhia lääkärikäyntejä.

– Joskus asiakkaalle saatetaan puhelimitse kiireessä varata ensin lääkäriaika, vaikka oireiden perusteella hänet olisi pitänyt ohjata ensin näytteenottoon laboratorioon. Itsearviointimenetelmän avulla hoitotarpeen arviointi, terveystiedon jakaminen ja ajanvaraus onnistuvat joustavasti verkossa, Nissinen sanoo.

Klinik Finland Oy:n väki on räätälöinyt kunnille sopivan digitaalisen itsearviointimenetelmän kehittämänsä valtakunnallisen klinik.fi-palvelun jatkoksi. Nissinen kertoo olevansa erittäin tyytyväinen kilpailumenestykseen.

– Voitto rohkaisee jatkokehittämään tuotettamme kaupunkien kanssa. On ollut mukavaa huomata, että palvelumme voisi auttaa ratkaisemaan hoitoon ohjaamiseen liittyviä ongelmia, jotka kuluttavat kuntapuolen terveydenhuollon resursseja.

Kilpailun tuomaristo vakuuttui palvelun toimivuudesta ja siitä, että ideakilpailun voittajaratkaisulla olisi myönteinen, kaupungin palvelukustannuksia pienentävä vaikutus.

Nettineuvola tunnetaitojen oppimiseen

Kilpailun organisaatiosarjassa toiseksi sijoittui Headsted Oy:n ideoima Tunnetaitojen nettineuvola, jonka kohderyhmänä on äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaat. Palvelun tarkoituksena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia vanhempien tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävien psykologisten harjoitteiden avulla.

Headsted Oy:n T&K-mestari Toni Vanhala kertoo, että verkkopalvelun kehittäminen sai alkunsa omakohtaisista kokemuksista ja tieteellisistä tutkimustuloksista.

– Olemme tehneet työtä Jyväskylän yliopiston ja VTT:n tutkimusprojekteissa, joissa on saatu näyttöä siitä, että psykologisia harjoitteita tarjoavilla nettiohjelmilla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin, Vanhala kertoo.

Vuosittain tuhansia vanhempia kärsii esimerkiksi synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, ja apua hakiessa voi joutua jonottamaan pitkiä aikoja. Sen sijaan aina auki olevan nettineuvolan tuki on helposti jokaisen vanhemman saatavilla.

– Nettineuvolan ei ole tarkoitus korvata nykyisiä julkisia terveyspalveluita, mutta täydentää ja tehostaa niitä. Pitkällä aikavälillä Tunnetaitojen nettineuvolan hyödyntäminen näkyisi kustannussäästöinä, koska perheet saisivat nettineuvolasta matalan kynnyksen apua nopeasti, Vanhala sanoo.

Tunnetaitojen nettineuvolan harjoitukset perustuvat hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin, jotka kehittävät ihmisen omia tietoisuustaitoja, joita kutsutaan myös mindfulness-taidoiksi. Ensimmäiset harjoitukset sisältävät esimerkiksi oman hengityksen tarkkailua.

– Hengitykseen keskittyminen rentouttaa, voimaannuttaa ja herättää ihmisessä hallinnan tunteita. Näin voi syventyä pohtimaan muun muassa omia elämän arvoja ja asioita, jotka ovat itselle vanhempana merkityksellisiä, Vanhala kuvailee harjoitusta.

Kilpailun tuomariston mielestä Tunnetaitojen nettineuvola lisäisi perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista, koska vanhempien tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on välillinen vaikutus myös lapsen tunne-elämään.

Kolmannelle palkintosijalle organisaatiosarjassa tuomaristo valitsi asiantuntijayritys Ambientian innovatiivisen Perhemetri-mobiilisovelluksen. Sovellus mittaa perheenjäsenille esitettyjen kysymysten perusteella sitä, kuinka perheen arki sujuu. Sovelluksen raportteja voi hyödyntää esimerkiksi perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Ystäväportaali kaupunkilaissarjan kärjessä

Kilpailun kaupunkilaissarjan voitti ympäristöpolitiikkaa ja aluetiedettä opiskelevan Heli Suurosen idea digitaalisesta ystäväportaalista. Tuomaristo mieltyi portaaliin, koska siinä yhdistyvät kilpailunjärjestäjien toive sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta sekä palvelun ennaltaehkäisevästä luonteesta.

Ideakilpailun kaupunkilaissarjan voittajaratkaisun ideoinut Heli Suuronen näyttää esimerkkejä verkkopalveluista Väinö Valonalle, Lasse Walleniukselle ja Jorma Kankaalle Lielahden kirjaston tietotorilla. Kuva: Susanna Lyly

Ideakilpailun kaupunkilaissarjan voittajaratkaisun ideoinut Heli Suuronen näyttää esimerkkejä verkkopalveluista Väinö Valonalle, Lasse Walleniukselle ja Jorma Kankaalle Lielahden kirjaston tietotorilla. Kuva: Susanna Lyly.

Suurosen mielestä verkossa toimiva ystäväportaali sopisi Tampereelle erityisen hyvin.

– Tampere voisi olla digitaalisten hyvinvointiratkaisujen edelläkävijä, sillä täällä on jo nyt vahva terveydenhuollon osaamisen keskittymä, Suuronen sanoo.

Työskennellessään julkisessa terveydenhuollossa Suuronen huomasi, että yksinäisyys on nykyään monelle ikäihmiselle arkipäivää, eikä omaisista aina ole auttajiksi. Myös nuoret ja aikuiset tuntevat usein yksinäisyyttä.

Suurosen idea ystäväportaalista mukailee yhdysvaltalaislähtöistä hyvinvointialan Care.com-palvelua, jossa palvelun käyttäjät voivat tarjota työvoimaansa tai etsiä työlle tekijää.

– Ystäväportaali palvelisi ikäihmisten lisäksi nuorempia sukupolvia. Palvelun välityksellä kaupunkilaiset voisivat luoda työsuhteiden lisäksi itse haluamiaan yhteyksiä, kuten ystävyyssuhteita tai vertaistukiverkostoja. Ihmiset voisivat myös tarjota tai ottaa vastaan arjen pienten askareiden vapaaehtoisapua.

Suuronen kertoo, että kilpailun kaupunkilaissarjan voitto tuntuu hienolta. Hän on tyytyväinen siihen, että kaupunki on järjestänyt Oma Tesoma -hankkeen yhteyteen markkinavuoropuheluja ja ideakilpailun kaltaisia tapahtumia, joissa halutaan kuulla yritysten, yhteisöjen ja kaupungin asukkaiden ideoita ja mielipiteitä.

Kaupunkilaissarjan toisen sijan saavutti Teemu Hirvosen ideoima moderni pelisovellus, joka yhdistäisi pelaajan oikean elämän aktiivisuuden virtuaaliseen pelihahmoon. Pelaajat voisivat kehittää hahmoaan liikkumalla fyysisesti ja jakaa hahmonsa sekä saavutuksensa sosiaalisessa mediassa. Tuomaristo piti idean erityisansiona sen kytkemistä paikallisuuteen pelin Tampere-pisteiden avulla.

Kolmanneksi sijoittui Jouni Markkasen idea senioreille suunnatusta itselatautuvasta aktiivisuuskortista. Bussikorttinakin toimivaan arvokorttiin voisi ladata arvoa rahan lisäksi myös omaehtoisella liikunnalla. Markkasen digitaalinen ratkaisu kannustaisi ikäihmisiä liikkumaan.

Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailun toteutti Tampereen kaupungin Oma Tesoma -hankekokonaisuuteen kuuluva 6Aika – Avoimet innovaatioalustat -hankkeen Tampereen osaprojekti. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kaupunki halusi kilpailun avulla etsiä yrityksissä kehitteillä olevia hyvinvointipalveluihin liittyviä digitaalisia ratkaisuja sekä haastaa kaupunkilaiset miettimään, millaisilla ratkaisuilla heidän hyvinvointiaan voitaisiin tukea. Kilpailun parhaat ideat saattavat edetä palvelun tulevien käyttäjien kanssa yhteistyössä toteutettavaan pilotointiin.

Teksti: Päivi Pajula

Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailu

  • kilpailun toteutti Tampereen kaupungin Oma Tesoma -hankekokonaisuuteen kuuluva 6Aika – Avoimet innovaatioalustat -hankkeen Tampereen osaprojekti
  • tavoitteena oli haastaa organisaatiot ja kaupunkilaiset kehittämään digitaalisia ratkaisuja, jotka motivoivat ja kannustavat kaupunkilaisia oman terveyden, hyvinvoinnin ja omahoidon edistämiseen
  • kilpailu oli käynnissä 22.10.2015-15.1.2016
  • kilpailussa oli kaksi sarjaa: organisaatioille ja kaupunkilaisille
  • organisaatiosarjaan saatiin 15 ehdotusta ja kaupunkilaissarjaan 9
  • voittajat palkittiin 21.3.2016
Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailun kärkisijoille tulleet tuulettivat iloisena voittoaan. Ylärivissä vasemmalla kaupunkilaisluokassa kakkossijalle yltänyt Teemu Hirvonen vierellään organisaatioluokassa toisen palkinnon saaneen Headsted Oy:n Toni Vanhala ja Kirsikka Kaipainen sekä organisaatioluokan kolmanneksi tulleen Ambientian Juha Pihlaja ja Harri Hellström. Alarivissä vasemmalla organisaatioluokan ykköspalkinnon saaneen Klinik Finland Oy:n Hannu Nissinen ja Petteri Hirvonen, Ambientian Aino Heiska sekä kilpailun tuomariston puheenjohtaja Jarkko Oksala. Kuva: Susanna Lyly

Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailun kärkisijoille tulleet tuulettivat iloisena voittoaan. Ylärivissä vasemmalla kaupunkilaisluokassa kakkossijalle yltänyt Teemu Hirvonen vierellään organisaatioluokassa toisen palkinnon saaneen Headsted Oy:n Toni Vanhala ja Kirsikka Kaipainen sekä organisaatioluokan kolmanneksi tulleen Ambientian Juha Pihlaja ja Harri Hellström. Alarivissä vasemmalla organisaatioluokan ykköspalkinnon saaneen Klinik Finland Oy:n Hannu Nissinen ja Petteri Hirvonen, Ambientian Aino Heiska sekä kilpailun tuomariston puheenjohtaja Jarkko Oksala. Kuva: Susanna Lyly.

Kommentointi suljettu.