Tesomalaiset haluavat kohentaa kotikulmiaan joukkorahoittamalla

Joukkorahoitus on viime vuosina yleistynyt rahoitusmuoto, jolla ihmiset voivat kerätä rahaa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Idea on yksinkertainen: Jokainen voi tukea pienellä summalla hyvänä pitämäänsä hanketta. Kun näin tekee iso joukko ihmisiä, voidaan saada rahoitettua isojakin hankkeita. Joukkorahoituksella on toteutettu mm. tapahtumia ja taideteoksia.

Tesomalaisilta selvitettiin elo-syyskuussa 2016 asumisviihtyvyyteen liittyviä tekijöitä sekä kiinnostusta joukkorahoitukseen. Kyselyyn saatiin vastaus lähes 300 asukkaalta. Selvityksen tuloksia hyödynnetään, kun keväällä 2017 käynnistetään Tesoman yhteiseksi hyväksi suunnattuja joukkorahoituskampanjoja.

Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista tesomalaisista joukkorahoitus oli entuudestaan jollakin tavalla tuttu.

Oman kotialueen kohentamiseen joukkorahoituksen avulla suhtauduttiin enimmäkseen myönteisesti. Uudenlainen rahoitustapa koettiin virkistävänä ja kannatettavana ideana. Kriittiset vastaajat puolestaan kyseenalaistivat joko joukkorahoituksen toimivuuden tai arvelivat, ettei alueelta löydy riittävästi rahoittajia kampanjoille.

Luonto sydäntä lähellä

Kyselyyn vastanneet tesomalaiset arvostavat erityisesti kotialueensa luontoa sekä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia ja ovat halukkaita vahvistamaan niitä entisestään.

Suosituimmat joukkorahoituskampanjaideat liittyivät Tesoman ulkoalueiden parantamiseen ja liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen. Varsinkin metsien ja rantojen siisteys sekä puistonpenkkien puute olivat monessa vastauksessa esiin nostettuja haasteita, jotka voitaisiin saada ratkaistuksi asukkaiden yhteisellä rahoituksella. Myös puuha- ja teemapuistoja sekä erilaisia urheilukenttiä voitaisiin rakentaa joukkorahoituksen avulla.

Vastaajat olivat valmiita osallistumaan myös yhteisöllisyyttä vahvistavan toiminnan joukkorahoittamiseen. Esiin nousi mm. toive Tesoman omasta musiikki- tai elokuvatapahtumasta, harraste- ja kokoontumistiloista, kahvilasta ja eri-ikäisille suunnatusta toiminnasta.

Vastaajista 40 % arveli osallistuvansa Tesomalle suuntautuvaan joukkorahoituskampanjaan. Rahoitukseen he olivat valmiita osallistumaan korkeintaan 20 eurolla.

Joukkorahoituskokeilut alkavat keväällä

Oma Tesoma -hankkeessa kokeillaan keväällä 2017 joukkorahoituksen mahdollisuuksia kaupunginosan kehittämisessä. Alueen toimijat voivat saada tukea joukkorahoituskampanjaan, jonka tulokset hyödyttävät Tesomaa ja tesomalaisia.

Kommentointi suljettu.