Tesoman elinkaarikorttelin ja Tuomarinkadun korttelikilpailut käynnissä

Tesomalle rakennetaan lähivuosina runsaasti uusia asuntoja. Tesoman nykyisen kirjaston ja terveysaseman tontille suunnitellaan monimuotoisen asumisen ja palvelut yhteen kokoavaa elinkaariasumisen korttelia. Myös Tesoman jäähallin ja uimahallin tuntumaan Tuomarinkadulle on suunnitteilla uusi asuinalue.

Tavoitteena on saada sekä Tesoman elinkaarikorttelin tontille että Tuomarinkadulle kaupunkikuvallisesti laadukkaita asumisratkaisuja. Näitä ratkaisuja etsitään kahdella tällä viikolla käynnistyneellä korttelikilpailulla. Kilpailut on suunnattu työryhmille, jotka kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan esittämänsä kilpailukohteen. Tuomarinkadun korttelikilpailu on käynnissä 7.3.-17.6.2016 ja Tesoman elinkaarikorttelin kilpailu 9.3.-31.5.2016.

Kilpailuohjelmat esitellään infotilaisuudessa 11.3.2016 klo 12 Galleria Nottbeckissa (Satakunnankatu 18 A, 1. krs).

Korttelikilpailuihin saadut kilpailutyöt tuodaan kilpailun päätyttyä julkisesti nähtäville. Asukkailla on mahdollisuus arviointiaikana kommentoida nähtäville asetettuja kilpailutöitä.

Tuomarinkatu

Tuomarinkadun korttelikilpailu

Tuomarinkadun korttelikilpailu on käynnissä 7.3.-17.6.2016. Kilpailussa on tarkoituksena löytää kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukas ja hallittu kokonaisuus, joka samalla edustaa resurssiviisaan ja kohtuuhintaisen asumisen toteutumista Tesomalla. Rakennustyypistöön toivotaan vaihtelua kerrostaloista ja kaupunkivilloista mittakaavaltaan pienempiin townhouse-tyyppisiin rakennuksiin.

Kilpailulla etsitään näkemyksiä siitä, millaiset kortteli- ja rakennustason ratkaisut parantavat arjen sujuvuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja kestävään arkiliikkumiseen sekä luovat mahdollisuuksia uudenlaiselle, älykkäälle kaupunkikehitykselle ja palveluille. Kilpailijoiden toivotaan myös esittävän, millä tavoin taide voi olla mukana luomassa laadukasta asuinympäristöä. Tuomarinkadun kortteli- ja asuntoratkaisuissa toivotaan hyödynnettävän laatutekijänä luonnonympäristöä.

Kilpailutyöt ovat arviointiaikana nähtävillä näyttelynä ja kaupungin internetsivuilla. Asukkailla on mahdollisuus kommentoida nähtäville asetettuja kilpailutöitä. Tuomaristo hyödyntää asukkaiden mielipiteitä töiden arvioinnissa. Kilpailu pyritään ratkaisemaan elokuun 2016 loppuun mennessä.

Tutustu Tuomarinkadun kilpailuaineistoon Tampereen kaupungin sivuilla: http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/tontit/tuomarinkadun-korttelikilpailu.html.

Tuomarinkadun kilpailussa sovelletaan ”prosentti taiteelle” -periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että noin prosentti rakentamisen kustannuksista käytetään taiteeseen – esimerkiksi veistoksiin, maalauksiin, valaistukseen tai viherympäristö- ja maisemasuunnitteluun. Lisätietoa prosenttitaiteesta: Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle ja Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle.

Korttelikilpailun järjestää Tampereen kaupungin kaupunkikehitys, kiinteistötoimi ja maankäytön suunnittelu yhdessä Oma Tesoma -hankkeen kanssa.

Keskustakortteli

Tesoman elinkaarikorttelin kilpailu

Nykyisen Tesoman terveysaseman ja kirjaston tontin eli Tesoman elinkaarikorttelin korttelikilpailu on käynnissä 9.3.-31.5.2016. Kilpailu tähtää tontin ja rakennuksen luovutukseen. Kilpailun tarkoituksena on saada aikaan ratkaisu, jolla tontille toteutetaan alueen asuntotarjontaa monipuolistava, kaupunkikuvaa kohentava sekä arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen asuinrakennusryhmä.

Kilpailualueelle on tarkoitus löytää ratkaisu, joka konseptiltaan täydentää ja monipuolistaa kaupungin tarjoamia ikäihmisten asumispalveluja ja -ratkaisuja sekä omassa kodissa asumiseen tai kodinomaiseen ryhmäkotimuotoiseen palveluasumiseen liittyviä palveluita ja tarjoaa mahdollisuuden elinkaariasumiseen.

Kilpailutyöt ovat kesäkuun 2016 alkupuolella nähtävillä näyttelynä ja kaupungin internetsivuilla. Asukkailla on mahdollisuus kommentoida nähtäville asetettuja kilpailutöitä arviointiaikana. Tuomaristo ottaa huomioon asukkaiden mielipiteet töiden arvioinnissa. Kilpailun voittajat julkistetaan 30.6.2016.

Tutustu Tesoman elinkaarikorttelin kilpailuaineistoon Tampereen kaupungin sivuilla: http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/tontit/tesoman-elinkaarikorttelin-kilpailu.html. Elinkaarikorttelin tavoitteita on työstetty kahdessa työpajassa. Työpajojen koosteet löytyvät täältä:  Onnellinen lähiökortteli -työpaja 10.2.2016 ja Onnellinen lähiökortteli -työpaja 24.2.2016.

Korttelikilpailun järjestää Tampereen kaupungin kiinteistötoimi ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos yhteistyössä Oma Tesoma -hankkeen kanssa.

Kommentointi suljettu.