Tesoman innovaatiomalli (6Aika)

eu-logot-netti

Tesoma_ tyopaja_16

Hankkeessa tapahtuu
Hyvinvoinnin tulevaisuus Tesomalla -seminaari 22.10.2015
Miten vanhemmat kenttien laidoilta liikkumaan -työpaja 30.9.2015
Aamiaistyöpaja Mediapoliksella 21.8.2015
Tehdään Tesomaa! -tapahtuma 17.-20.8.2015

Artikkelit
Tehdään yhdessä touhulähiö ja yrityskeidas (27.8.2015)

Materiaalit
Tehdään Tesomaa! -päivien kooste (18.9.2015)
Yhteenveto Mediapoliksen toimijoiden ja Oma Tesoma -hankkeen yhteistyöstä (1.9.2015)

Kansainväliset alustaesimerkit -raportti

Linkit
Valtakunnallinen 6Aika-sivusto

6Aika Tesoman innovaatioalusta

Tesoman avoin innovaatioalusta -hankkeen tavoitteena on luoda Tesomalle alueen eri toimijoiden yhteistyöhön pohjautuva toimintamalli, joka tukee alueen elinvoimaisuuden ja innovaatiotoiminnan kehittymistä. Tavoitteena on toisin sanoen luoda Tesomalle kehittämisympäristö ja vakiintuneet toimintatavat, jotka mahdollistavat ja houkuttelevat niin alueen yritykset, asukkaat kuin yhdistyksetkin synnyttämään yhdessä uusia palveluja, ratkaisuja ja liiketoimintaa.

Yritykset mukaan kehittämistoimintaan

Tesoman avoin innovaatiomalli -hankkeessa erityisenä kohdejoukkona ovat sekä alueen että laajemmin myös alueen ulkopuoliset yritykset. Kehitettävä toimintamalli tuo siten kaupunginosapohjaiset aluekehityshankkeet ja palveluiden kehittämisen yhteen yritysten kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä tesomalaisten asukkaiden tarpeiden, toiveiden ja ideoiden kanssa.

Asukkaille tämä tarkoittaa heidän tarpeitaan paremmin vastaavia palveluja, kun heidät otetaan mukaan palveluiden kehittämiseen ja yritysten innovaatiotoimintaan. Yrityksille malli taas avaa uusia mahdollisuuksia asukas- ja käyttäjälähtöiseen innovointiin, uusien tuotteiden ja palveluiden testaukseen aidossa kaupunkiympäristössä ja tätä kautta myös mahdollisesti uuden liiketoiminnan syntymiseen. Kaupunginosa voi siis olla yrityksille uusien ideoiden syntypaikka että aito testiympäristö kehitteillä oleville tuotteille ja palveluille.

Mallia kehitetään pilottien kautta

Tesoman innovaatiomallia kehitetään alueella toteutettavien, toisistaan poikkeavien pilottien kautta. Pilottien rooli on tuoda hankkeen edetessä kokeilupohjaa mallin eri osatekijöille. Hankkeen aikana eräänä tavoitteena onkin saada aikaan alueella ennakkoluuloton kokeilu- ja pilotointikulttuuri, joka edesauttaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksien vahvistumista sekä monipuolistaa ja kehittää alueellisia palveluja. Pilotoinnin myötä tarkoituksena on juurruttaa hyväksi havaittuja yhteistyön ja yhteisen tekemisen toimin-tamalleja alueelle. Tavoitteena on saada uusien ideoiden kehittämisen ja niiden toteuttamisen osaksi yritysten ja asukkaiden jokapäiväistä toimintaa.

Hankkeen ytimessä yhteistyö

Tesoman avoin innovaatioalusta -hankkeen ytimessä on kaupungin, yritysten, alueen asukkaiden ja yhdistysten välinen yhteistyö. Hankkeen aikana tullaan toteuttamaan useita työpajoja, verkostoitumistapahtumia sekä erilaisia osallistumismenetelmien kokeiluja (esim. digitaalinen osallistuminen). Näin voimme hankkeen kuluessa löytää juuri ne tesomalaisille sopivat ja heidän uusien ideoiden ja ajatusten tuottamista ja niiden eteenpäin viemistä tukevia tapoja. Näiden kautta toivomme että voimme aktivoida mahdollisimman monet osallistumaan Tesoman kehittämiseen ja alueen omaleimaisuuden vahvistamiseen.

Tesoman avoin innovaatioalusta -hanke on 3-vuotinen (1/2015-1/2018) ja sen kokonaisbudjetti on 750 000 e. Hanketta toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella (Uudenmaan liitto).
6Aika – Tesoman avoin innovaatioalusta -hanke toteuttaa kansallista 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimia ja älykkäitä kaupunkipalveluja kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) alueella. 6Aika-strategian tavoitteena on parantaa kaupunkien tarjoamia palveluja, lisätä liiketoiminnan kilpailukykyä ja mahdollistaa entistä laajempi osallistuminen kehitystyöhön (www.6aika.fi). Hanke on Tampereen kaupungin 6Aika – avoimet innovaatioalustat -teeman kärkihanke.

6aika_transparent

vipuvoimaa_transparent_0,65     eu_transparent_0,65

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Lilli-Nora Siikasmaa
p. 040 658 7593
lilli-nora.siikasmaa(at)tampere.fi

Projektikoordinaattori
Johanna Kurela
p. 040 139 1539
johanna.kurela(at)tampere.fi

Projektijohtaja
Tanja Koivumäki
p. 040 800 7410
tanja.koivumaki(at)tampere.fi