Tesoman täydennysrakentamisen yleissuunnitelma on valmistunut

Tesoman täydennysrakentamisen EHYT-yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa esitetään Tesomalle täydennysrakentamisen mahdollisuuksia noin 206 000 kerrosneliömetrin verran. Valtaosa suunnitellusta on asuntorakentamista: kerrostaloja, kytkettyjä pientaloja, pientaloja ja rivitaloja. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi asuntoja vajaalle 4 000 asukkaalle. Tesoman yleissuunnittelualueella on nykyään noin 7 700 asukasta.

Tesoman yleissuunnittelualueeseen kuuluu osia Tesomajärven, Tohlopin, Ristimäen, Raholan ja Ikurin kaupunginosista. Yleissuunnitelmassa kuvataan täydennettävät ja uudet korttelialueet ja niiden suhde viherverkostoon. Suunnitelmassa esitetyt kortteliratkaisut ja rakennusten käyttötarkoitukset ovat viitteellisiä. Yleissuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma, joka on laadittu yksityiskohtaisen suunnittelun (asemakaavoituksen) pohjaksi.

Tesoman yleissuunnitelmaa on tehty alueen asukkaita kuullen. Yleissuunnitelman luonnos- ja viimeistelyaineistot ovat olleet nähtävillä mielipiteitä varten. Asukasnäkökulmaa on saatu monin tavoin eri asukasryhmiltä perinteisissä esittelytilaisuuksissa, työpajoissa ja keskustelutilaisuuksissa. Suunnitelmaa laadittaessa on kuultu muun muassa Lasten parlamenttia ja jalkapallojunioreita.

Tutustu Tesoman yleissuunnitelma-aineistoon: http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleissuunnittelu-ja-selvitykset/yhdyskuntarakenteen-eheyttaminen/yleissuunnitelmat/tesoma.html.

Kommentointi suljettu.