Yleisötilaisuus 17.12. Tesoman kaava-asioista

Tesoman Taimiston alueen ja Haukiluoman uuden keskustan asemakaavaehdotukset ovat valmistuneet.  Alueille on tulossa uusia asuntoja arviolta jopa 1100 asukkaalle, joista noin 600 tulee Tesomajärvelle ja noin 500 Haukiluomaan. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.1.2016 asti.

Myös Tesoman Rautatiekorttelin (Tesomankatu 1, Tesoman valtatie 31 ja 33 sekä katu- ja puistoaluetta) kaavamuutos on edennyt. Valmisteilla olevassa kaavassa muutetaan Rautatiekorttelin käyttötarkoitusta päivittäistavarakaupalle ja asumiselle ja samalla lisätään rakennusoikeutta. Rautatiekorttelin kaava on nähtävillä 14.1.2016 asti.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) ja Tesoman kirjastossa (Kohmankaari 9) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset/02122015_1.html. Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevasta kaava-asiasta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Tampereen kaupungin kirjaamoon (Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere; käyntiosoite Puutarhakatu 6) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi.

Edellä mainittuihin kaavahankkeisiin pääsee tutustumaan, antamaan palautetta ja keskustelemaan suunnitteilijoiden kanssa torstaina 17.12.2015 klo 17-19 Tesoman liikekeskuksen entisissä Tiimarin tiloissa osoitteessa Tesomankatu 2.

Lisätietoja tilaisuudesta Tampereen kaupungin tiedotteessa:
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2015/12/14122015_1.html

Kommentointi suljettu.